Ondersteuning Bbz werpt vruchten af in Amsterdam en Utrecht

Ondernemers voorbereid, onderzocht en gecoacht

Mijn kijk op

15/04/2016

Twee grote steden: Amsterdam en Utrecht. Met een succesvol jaar voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). KplusV ondersteunde beide gemeenten bij de uitvoering van deze regeling. Ruim 95 ondernemers zijn begeleid bij hun aanvraag voor Bbz-financiering. Bijna tachtig bedrijfsideeën zijn getoetst op hun haalbaarheid. En zo’n 85 ondernemers hebben een coachingstraject gevolgd.

Onderbouwd plan
In Utrecht hielpen we dit jaar meer dan 95 ondernemers bij het schrijven van een goed businessplan en het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden. Die konden zij vervolgens inzetten bij hun aanvraag voor een Bbz-lening of -uitkering. Op de regeling kunnen startende of gevestigde ondernemers, die een financiële uitdaging hebben, sinds 2004 een beroep doen. Van de 95 ondernemers in Utrecht hebben er inmiddels zeventig hun plan ingediend. Naar verwachting weten zij begin 2016 of ze Bbz-geld toegekend krijgen.

Uit de praktijk
Adviseur Koen van Vliet merkt dat veel ondernemers die de Bbz aanspreken, drempels ervaren om dingen te doen. “Zij zitten al lang thuis zonder werk, of krijgen veel afwijzingen bij sollicitaties. Dat maakt hen onzeker. En daardoor vinden ze het bijvoorbeeld moeilijk om (genoeg) geld te vragen voor hun diensten of de hulp van anderen in te schakelen. Samen met hen gaan wij op zoek naar die drempels en we helpen hen eroverheen te stappen. Als ze dan ontdekken dat ze zich onnodig druk maakten, hebben we met elkaar een mooie overwinning behaald.”

Levensvatbaar idee
Voor Amsterdam onderzochten we in 2015 de levensvatbaarheid van bijna tachtig bedrijfsideeën. We bekeken de ondernemer, de markt en de financiën. Bij de helft van hen gaven we een positief advies aan de gemeente. Deze bedrijven hebben in totaal € 500.000 aan Bbz-financiering ontvangen. Circa 85 ondernemers die al eerder een krediet of uitkering verwierven, boden we managementbegeleiding. In zes maanden tijd leerden we hen de kneepjes van geslaagd ondernemerschap.

Uit de praktijk
In onze hoofdstad is een haal- en brengservice voor was- en stoomgoed neergestreken, die gebruikersgemak vooropstelt. Voor dit bedrijf deed KplusV een levensvatbaarheidstoets, met een positieve conclusie. Bas: “Vervolgens hebben we de ondernemer geholpen met zijn businessplan. Dit heeft uiteindelijk een Bbz-uitkering opgeleverd, en een private investering van € 250.000. Momenteel heeft het bedrijf al meerdere mensen in dienst én plannen om door te groeien naar andere steden.”

Een andere Amsterdamse ondernemer ontwikkelde een oplossing voor zowel leegstand als woningnood in steden: een plug-and-play-badkamer en -keukenunit, waarmee je een lege ruimte binnen een dag kunt omtoveren tot een bewoonbare plek. “Via managementbegeleiding ondersteunden we deze ondernemer bij haar businessplan. Haar concept sleepte onlangs een Accenture Innovation Award in de wacht, en daarmee € 20.000″, vertelt Bas.

Interesse in ondersteuning?
Benieuwd hoe we jouw gemeente kunnen helpen bij de uitvoering van de Bbz? Neem dan eens contact op met Koen. Hij drinkt graag een kop koffie met je.

"Wat motiveert mensen om te gaan ondernemen?"

Koen van Vliet, MA

06 30 31 22 78

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.