Rekenmodel geeft gemeente grip op financiële gevolgen participatiewet

Apeldoorn en Gouda nemen voortouw

Zo doen we dat

24/11/2014

De Participatiewet heeft flink wat gevolgen voor de begroting van gemeenten. Daarom stellen zij zich terecht de vraag: hoe krijg ik grip hierop? Apeldoorn en Gouda werkten samen met KplusV aan een rekenmodel. Om beleidsvoornemens door te rekenen en keuzes financieel te kunnen beargumenteren.

In een notendop: wat is de Participatiewet ook alweer?
Met deze wet ontstaat er één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte, handicap of bijstandsuitkering, die nog kunnen werken, sneller en makkelijker aan een baan komen. Vanaf 2015 worden gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Zij ontvangen budget om ondersteuning en begeleiding te bieden. De Participatiewet is één van de drie grote decentralisaties.

Als gemeente krijg je er dus op 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij. Hoe ga je die zo goed mogelijk uitvoeren, passend binnen de begroting? In ons nieuwe rekenmodel kun je heel eenvoudig beleidsvoornemens doorrekenen. Je voert gegevens in over de in- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden in je gemeente, over budgetten en over beleidsinstrumenten. Vervolgens berekent de tool met een aantal formules wat de financiële effecten zijn van elk voornemen.

Argumentatie voor onderbouwde discussie
Het rekenmodel maakt dus de financiële stromen per scenario inzichtelijk voor jouw gemeente. Dit geeft zowel je financiële mensen als je beleidsambtenaren argumenten om een zuivere en onderbouwde discussie te voeren. En zo kun je uiteindelijk de juiste keuzes maken voor jouw Participatiebudget én deze ook staven richting college en raad.

De ervaringen van Gouda en Apeldoorn:
Serge Delfos, projectmanager Participatiewet in Apeldoorn: “In een tijd met steeds weer nieuwe budgetinformatie is het handig om dit rekenmodel bij de hand te hebben. Zo wordt meteen duidelijk wat bij ongewijzigd beleid de gevolgen zijn en aan welke knoppen je kunt draaien om bij te sturen.”

Pieter van den Berg, financieel consulent in Gouda: “Het model werkt zeer verhelderend bij het kiezen van de inzet van verschillende instrumenten. Het verschaft direct inzicht in de financiële effecten van de diverse beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden.”

Geïnteresseerd?
Wil jouw gemeente ook scherp krijgen wat de lokale financiële gevolgen zijn van de Participatiewet? Zet dan het rekenmodel in. Onze adviseurs helpen je graag hierbij.

Inzicht in financiële gevolgen voor je gemeente? Neem contact met me op

Corine Janssen

06-27 08 55 81

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.