Sociaal ondernemen

KplusV versnelt en versterkt, samen met overheden en impact ondernemingen, het ecosysteem voor sociaal ondernemen. We verrichten onderzoek, geven beleidsadvies sociaal ondernemerschap aan overheden, ontwikkelen programma’s en/of begeleiden impact ondernemingen in de opstart of groei van hun bedrijf.

We werken aan de transitie naar een sociale economie – waar maatschappelijke impact maken centraal staat.  Dat doel kan de overheid niet alleen realiseren. Sociale ondernemingen zijn bij uitstek de partners in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met creativiteit en focus weten zij niet alleen maatschappelijke waarde te creëren, maar vervullen ze ook een voorbeeldfunctie naar andere ondernemingen. Ondernemingen waar impact maken ook steeds belangrijker is. Om deze ontwikkelingen te benutten, deze kansen te grijpen, zijn ook overheden aan zet.  Het versterken en/of ontwikkelen van een ecosysteem voor sociaal ondernemen is daarin een belangrijke gezamenlijke opgave.

Waar leidt dat toe?

  • Betere toegang tot financiering voor sociaal ondernemingen;
  • Het aantal en de kwaliteit van sociaal ondernemingen wordt groter/beter;
  • Overheden en grote bedrijven kopen in bij sociaal ondernemingen;
  • Instrumentarium gericht op het realiseren van maatschappelijke impact;
  • Investeringen op basis van maatschappelijke impact nemen toe.

Wat doen wij op het vlak van sociaal ondernemen?

Wij bedenken, verbinden en doen voor en mét overheden, ondernemers, kennispartners en werkgevers met een sterk ecosysteem voor sociaal ondernemen als doel.

Publiek-private samenwerkingen

Wij richten publiek-private samenwerkingen in ten behoeve van de professionalisering en financiering van sociale ondernemingen

Organisaties begeleiden naar meer sociaal ondernemerschap

Wij helpen gemeenten, regio’s, provincies en MKB-netwerken door middel van een Move2Impact programma om (meer) maatschappelijke impact te maken, waardoor ze het voor elkaar krijgen om de maatschappelijke uitdagingen (zoals energietransitie en inclusieve arbeidsmarkt) in de hun regio op te lossen.

Individuele sociaal ondernemers begeleiden

KplusV heeft tientallen jaren ervaring met het begeleiden van ondernemers. Ook sociaal ondernemers helpen wij met businessplannen, strategie, financiering, positionering en opschaling.

Onderzoek naar sociaal ondernemen

Met overheden onderzoeken we de rol en potentie van sociaal ondernemerschap in het lokale ecosysteem. Welke bedrijven zijn er al? Welke ondersteuning hebben zij nodig? En hoe zorgen we dat meer maatschappelijke uitdagingen door ondernemers worden opgepakt?

Maatschappelijk inkopen overheden

Overheden en andere grote organisaties hebben veel invloed via hun eigen inkoop. Door bewuster in te kopen stimuleer je het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en maak  je gewoonweg meer impact. Wij helpen overheden en ondernemers met impact in te kopen.