Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemers bouwen – net als wij – aan een sociale toekomst. Wij helpen hen die toekomst te realiseren door hen te ondersteunen bij het ondernemerschap en hen te verbinden aan de juiste partners. Bijvoorbeeld financiers en overheden. Tegelijkertijd zien we dat veel financiers en overheden ook bij ons aankloppen met de vraag hoe zij iets kunnen betekenen voor de sociale economie van Nederland.

Sociaal ondernemerschap is een cruciaal onderdeel voor een sociale en duurzame toekomst. Dat vraagt om een omslag in het denken en vernieuwen. Wij praten dagelijks met overheden en sociaal ondernemers en zijn voor beiden het aanspreekpunt om duurzame samenwerkingen vorm te geven.

Overheden zijn op zoek naar partnerships en innovatieve oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.  Sociaal ondernemers stellen impact voorop en leveren een directe bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, circulaire economie, zorg, welzijn en inclusieve arbeidsmarkt.

KplusV verbindt deze partijen en bouwt samen met de klant programma’s voor een sociale en duurzame economie. We verrichten onderzoek, geven beleidsadvies voor het vergroten van kansen voor stimuleren van sociaal ondernemerschap binnen de overheid, ontwikkelen programma’s en/of begeleiden sociaal ondernemers in de opstart of groei van hun bedrijf. Dit doen wij veelal in  samenwerking met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit zorgt voor het:

  • Inzichtelijk maken van kansen en beleid voor overheden.
  • Stimuleren van sociaal ondernemerschap (lokaal/regio) en daarmee de sociale economie.
  • Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.
  • Vergroten van inzicht in de impact voor een sociale en duurzame toekomst.

Binnen KplusV werken we met het team Sociale Economie aan de inbedding van sociaal ondernemerschap op de thema’s:

  1. Impact Ondernemers ondersteunen

Hoe help je sociaal ondernemers een succesvolle onderneming te starten of te laten groeien? En hoe kun je het brede MKB stimuleren en ondersteunen naar meer impact ondernemen?

  1. Bouwen van netwerken

Hoe breng je partners (overheid, onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven) bij elkaar in een gemeente of regio? Met als doel om het thema sociaal ondernemerschap in de regio te stimuleren.

Beleidsonderzoek sociaal ondernemen

Niet overal staat sociaal ondernemerschap nog in de kinderschoenen. Diverse Nederlandse gemeenten kennen reeds een vruchtbaar ecosysteem voor sociale ondernemingen of werken daar hard aan. Dit doen ze, onder andere, door beleid te voeren op het thema sociaal ondernemen of impact ondernemen. KplusV voert in opdracht van diverse gemeenten onderzoek uit naar mogelijkheden voor het beleid rondom sociaal ondernemen. Ook is zij sparringpartner bij het optimaliseren van de uitvoering van dit beleid.

Ondersteunen van sociaal ondernemers

Via het programma Move2Social helpen we sociaal ondernemers op praktische wijze in meerdere regio’s in Nederland. Daarmee hebben we inmiddels 100 sociaal ondernemers op weg geholpen naar groei en impact. Kijk voor meer informatie op de website van Move2Social.