Sociaal ondernemerschap in coalitieakkoorden

KplusV onderzoekt 21 gemeenten

KPLUSV onderzoekt

05/07/2018

KplusV onderzoekt de coalitieakkoorden van 25 middelgrote Nederlandse gemeenten op hun beleidsambities qua sociaal ondernemerschap. Het resultaat geeft de nodige aanleiding tot verbetering. Lees hier onze conclusies en download het volledige onderzoeksrapport.

Sociaal ondernemerschap mag dan in Den Haag op de agenda staan, op lokaal niveau blijkt er nog een wereld te winnen. Middelgrote Nederlandse gemeenten (40.000-60.000 inwoners) slaan nog nauwelijks de brug tussen maatschappelijk ambities en een rol daarin voor sociaal ondernemers.

Nederlandse gemeenten blijken ‘sociaal ondernemen’, of verwante termen, niet of nauwelijks te hebben opgenomen in hun coalitieakkoord. Dat betekent dat zij een vierjarige bestuursperiode aanvangen zonder concrete ambities qua samenwerking tussen overheid en sociaal ondernemer. Jammer, want zij kunnen elkaar versterken. Zo betoogt adviseur Joost Clarenbeek ook in Het Financeele Dagblad van 4 juli 2018, samen met auteur Petra Hoogerwerf.

Het onderzoeksrapport download je hier.

"Wat motiveert mensen om te gaan ondernemen?"

Koen van Vliet, MA

06 30 31 22 78

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs