TwenteMove2Social toont zich succesvol voor ondernemen met impact

Van financiering tot werkende business en nieuwe werkplekken

Actueel nieuws

26/06/2017

Een boost geven aan ondernemers die impact willen maken met een sociale onderneming. Dat is het doel van TwenteMove2Social. Ruim tien partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs werkten het afgelopen halfjaar succesvol samen in dit programma. Het overkoepelend concept Move2Social is een initiatief van KplusV. Sociaal ondernemers worden hierin ondersteund bij drie kritische succesfactoren: toegang tot kapitaal, het doorzien van het speelveld en de professionalisering van de bedrijfsvoering.

In Twente liegen de eerste resultaten er niet om. Zo kan een aantal sociaal ondernemers rekenen op financiering voor de uitvoering van hun businessplan, en anderen draaien door deelname aan Twente Move2Social nu zelfs al op volle toeren. Ook zijn er nieuwe werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders gecreëerd, nieuwe producten van restafval ontwikkeld en nieuwe dienstverleningsconcepten ontstaan.

Hoe ging het in zijn werk?
Elf ondernemers werden geselecteerd voor het programma en vervolgens begeleid in het ontwikkelen van een goed businessplan met een heldere ondernemerspitch. Tijdens het afsluitende pitchevent dat op 26 juni plaatsvond in de Grolsch Veste in Enschede, presenteerden de ondernemers hun businessplannen aan alle betrokken partners, businesscoaches, familie en vrienden.

In Twente leven veel creatieve ideeën die maatschappelijke impact bevorderen. In de eerste inschrijvingsronde ontving de organisatie al 48 unieke ideeën. Denk hierbij aan ideeën over het werken met mensen met een beperking, het creëren van netwerken in de wijk, het bevorderen van het thema langer zelfstandig thuiswonen en het slim omgaan met afvalstromen. Ideeën waarbij steeds maatschappelijke impact wordt gecombineerd met een commercieel verdienmodel; het kenmerk van een sociale onderneming. TwenteMove2Social begeleidt een selectie van (startende) ondernemers op het gebied van financiering, het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten en het verkennen van het speelveld van bedrijfsleven, overheid en financiers.

TwenteMove2Social deel 2
Vanwege het grote animo en de concrete maatschappelijke resultaten van het programma is de scouting voor een tweede ronde inmiddels gestart. Ondernemers en particulieren met kansrijke ideeën voor een sociale onderneming kunnen zich tot 15 juli 2017 aanmelden via www.twentemove2social.nl.

Groei partners
TwenteMove2Social is een publiek-private coproductie die is gestart met elf partners uit het bedrijfsleven (waar onder KplusV), de overheid en het onderwijs. Intussen is het aantal partners groeiende: zo sluiten steeds meer Twentse gemeenten, Universiteit Twente en Rabobanken aan. De partners slaan de handen ineen om sociaal ondernemers in Twente en daarbuiten een boost te geven. De verbindende maatschappelijke thema’s van de partners zijn: de inclusieve arbeidsmarkt, zorg en welzijn en een duurzame, circulaire economie.

Meer Move2Social in Nederland!
Op dit moment zijn wij in onder andere Twente actief aan de slag, en het is onze ambitie om dit in nog veel meer regio’s te ontwikkelen. Meer weten? Bekijk deze publicatie of bel met Maxime.

Meer weten over deze aanpak? Ik vertel het je graag

Maxime Kalse, MSc

06 82 60 61 89

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.