Sociaal ondernemerschap

De samenleving verandert. De contouren van de verzorgingsstaat maken plaats voor de participatiesamenleving. Een samenleving met meer ruimte voor inwoners- en ondernemersinitiatieven samen met een kleinere, doch slagvaardige overheid. Vanuit de gedachte dat de overheid maatschappelijke vraagstukken niet alleen kan oplossen, zoekt zij naar partnerships en innovatieve oplossingen. In dit gat springen sociaal ondernemers die impact vooropstellen en zo een directe bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken hebben betrekking op thema’s als duurzaamheid en circulaire economie, zorg, welzijn en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Rijk, regionale en lokale overheden kunnen op verschillende manieren het potentieel van sociaal ondernemerschap ontsluiten. Deze vernieuwing vraagt kennis, het ontwikkelen van een visie en het maken van nieuwe afwegingen.

Binnen het team Sociale Economie wordt samen met de klant gewerkt aan twee subthema’s:

  1. Impact Ondernemen.
    Hoe help je sociaal ondernemers een succesvolle onderneming te starten of te laten groeien? En hoe kun je het brede MKB stimuleren en ondersteunen naar meer impact ondernemen?
  2. Bouwen van netwerken.
    Hoe breng je partners (overheid, onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven) bij elkaar in een gemeente of regio om het thema sociaal ondernemerschap te ontwikkelen naar het ‘nieuwe ondernemen’. Het ondernemen waar een goede balans bestaat tussen mens, milieu en economie.