Support aan gemeenten bij uitvoering Bbz-regeling

Van voorbereiding tot haalbaarheidsonderzoek en begeleiding

Zo doen we dat

02/12/2015

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) biedt startende en gevestigde ondernemers de mogelijkheid om een lening of periodieke uitkering te ontvangen. Gemeenten voeren deze regeling uit en KplusV ondersteunt hen hierbij. Wat kunnen we voor jouw gemeente doen?

Veel gemeenten besteden de uitvoering van de Bbz-regeling uit. De voorbereiding, toetsing of begeleiding wordt dan gedaan door een onafhankelijk bureau. Reden? Meer expertise, extra handen voor de uitvoering én het behoud van een onafhankelijke positie richting aanvragers. KplusV doet dit bijvoorbeeld voor de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en Utrecht. We richten ons met onze dienstverlening op drie fases:

1. Voorbereidingsperiode Bbz-begeleiding
We begeleiden ondernemers bij het schrijven van een ondernemingsplan. Daarnaast coachen en trainen we hen in het ontwikkelen van kennis en ondernemersvaardigheden. Denk daarbij aan: onderhandelen, kostprijscalculatie, bedrijfsformule pitchen en – vooral – plannen omzetten in acties. Dit voert KplusV onder andere uit voor de gemeente Utrecht.

2. Haalbaarheidsonderzoek of levensvatbaarheidstoets
In deze fase toetsen we of een bedrijfsidee levensvatbaar is. We kijken daarbij naar de ondernemer: kan hij het? En heeft hij de juiste vaardigheden? Maar we beoordelen ook de markt en de financiële prognoses: is er behoefte aan het product of de dienst? Is de omzetverwachting realistisch? Zijn de investeringen goed ingeschat? En – heel belangrijk – kan de ondernemer het krediet op termijn terugbetalen? Overigens geldt dit niet alleen voor startende, maar ook voor gevestigde ondernemers die de Bbz-regeling aanspreken.

KplusV doet deze onderzoeken al jaren voor bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Wij zijn daarbij zeer betrokken bij zowel de ondernemer als de consulent van de gemeente, maar schromen niet een eerlijk of soms hard oordeel te vellen. Altijd met respect voor de klant.

3. Managementbegeleiding na de start
Sommige gemeenten bieden de ondernemer een begeleidingstraject aan van zes maanden na de start van de onderneming. KplusV neemt deze taak voor zijn rekening namens de gemeente Amsterdam en ondersteunt startende en gevestigde ondernemers. De juiste coaching en advisering helpen ondernemers om zaken sneller en beter op de rit te krijgen. Dit vergroot uiteraard ook hun kans van slagen. We helpen bijvoorbeeld bij het opzetten van een gedegen administratie, sturen op klantenwerving en financiële resultaten, en meten de vaardigheden van de ondernemer. Veel ondernemers stellen deze begeleiding op prijs en geven aan dat we in staat zijn ‘met liefde te confronteren’.

Waarom KplusV?

  • Al dertig jaar begeleidt KplusV ondernemers van diverse pluimage in allerlei bedrijfsfasen, waarbij we een speciale passie hebben voor start-ups. We doen dit een-op-een, maar veelal via start-up-netwerken zoals The SUN Amsterdam, Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland of ondernemershuizen à la Ondernemershuis Deventer en Amsterdam Zuidoost. Voor de Dienst Werk en Inkomen van de gemeenten Amsterdam en Utrecht voeren wij de Bbz-regeling volledig uit.
  • We hebben een groot netwerk van financiers, ondernemersplatforms en -initiatieven, en toeleveranciers. Dit zorgt voor de juiste kruisbestuiving en geeft ondernemers meer slagingskansen.
  • In Bbz-aanbestedingen scoren we nummer 1-posities en opdrachtgevers waarderen onze kwaliteit. Vooral door het gedegen en op maat gesneden onderzoek, het in detail beoordelen van de ondernemer en zijn plan, en het zien van de ontwikkelkansen in plaats van onmogelijkheden. Zo bieden we ondernemers op een heel persoonlijke manier perspectief.
  • Tot slot werken we nauw samen met de consulenten van de gemeenten en verschaffen we elkaar een relevant klankbord. Want verbinden met onze opdrachtgevers en werken in co-creatie zitten ons in de genen.

Neem contact op
Wil je weten wat we voor jouw gemeente kunnen betekenen? Of wil je contact met een van onze adviseurs? Bel of mail dan eens met Koen van Vliet. Hij hoort graag van je.

"Wat motiveert mensen om te gaan ondernemen?"

Koen van Vliet, MA

06 30 31 22 78

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.