Is jouw SW-bedrijf een iPhone of een Nokia?

Een wendbaar SW-bedrijf is een toekomstbestendig SW-bedrijf

Mijn kijk op

27/06/2018

Met de komst van Participatiewet zijn SW-bedrijven aan de slag gegaan met het herdefiniëren van hun missie en visie om vervolgens nieuwe activiteiten en diensten in te richten. Drie jaar na dato, merken veel dat het knelt. Wendbaar opereren helpt SW-bedrijven verder, als je één of meer onderstaande situaties herkent:

  • Je toekomst is onzeker: de samenwerking met sociale diensten verloopt niet altijd plezierig en op ambtelijk niveau lijkt soms zelfs sprake van weerstand;
  • Je streven naar kwaliteit, maakt snelheid in dienstverlening lastig te realiseren;
  • Je medewerkers zijn loyaal en lang in dienst: vergrijzing van het personeel is of wordt een probleem;
  • Innovatie dringt slechts mondjesmaat door in je organisatie.
  • Je financiële ruimte neemt drastisch af omdat gemeenten zelf minder middelen hebben.

Herkenbaar? Lees dan verder

De samenleving verandert. De contouren van de verzorgingsstaat maken plaats voor de participatiesamenleving. Een samenleving met meer ruimte voor inwoners- en ondernemersinitiatieven en een kleinere slagvaardige overheid. Vanuit de gedachte dat het effectiever is om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zoeken bedrijven, bewoners en overheden steeds vaker naar partnerships en innovatie oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Dit betekent ook voor SW-bedrijven dat zij mee moeten bewegen in deze trend. Wie niet beweegt, wacht een sterfhuisconstructie. Dat is kapitaalvernietiging: opgebouwde kennis en expertise wordt weggegooid en elders opnieuw opgebouwd. Hoe definieer je als SW-bedrijf je rol in de participatiesamenleving? Dat doe je door te leren wendbaar te opereren. Dat is essentieel om relevant te blijven. Of je nu een marketingbureau of SW-bedrijf bent: de wereld waarin je opereert is in beweging. Om die beweging te voorspellen en erop te anticiperen heb je een wendbare organisatie nodig.

Wat is een wendbare organisatie? Is dat dan alleen maar alles flexibel inrichten? Nee, het gaat om organisaties die tegelijkertijd dynamisch en stabiel zijn. Een eenvoudige structuur vormt de stabiele basis, aangevuld met wendbare multidisciplinaire teams. Zie hier de vergelijking met de mobiele telefoon: de hardware en besturingssoftware vormen de stabiele basis; de apps zijn de flexibele tools die je als gebruiker continu kunt verwijderen of downloaden afhankelijk van je veranderende behoeften. En, als we dan toch de vergelijking maken met de mobiele telefoon: is jouw SW-bedrijf dan een iPhone of Nokia? En nog belangrijker: hoe beantwoorden jouw klanten en stakeholders deze vraag?

Wendbaarheid maakt dat je relevant kunt blijven: als waardevolle partner in een ecosysteem met alle publieke en private partners en stakeholders.

Meer weten?

Complexe vraagstukken van ondernemers en overheden? Innovatieve oplossingen zijn mijn antwoord

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.