Werk zorgt voor snellere en betere integratie statushouder

Ga gelijktijdig aan slag met inburgering, opleiding en baan

Mijn kijk op

10/03/2016

Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie. Dat is de overkoepelende conclusie die drie gerenommeerde adviesorganisaties trekken na onderzoek. Het moet dus anders, zodat de integratie van migranten wel een succes wordt. Hoe? Door inburgering, opleiding en werk naast elkaar op te pakken, in plaats van ná elkaar.

Begin dit jaar publiceerden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum een zogenoemde policy brief. Hierin lieten zij onder meer weten dat slechts een kwart van de statushouders na een tweejarig verblijf in ons land een betaalde baan heeft van meer dan acht uur per week. Na vijf jaar is dit de helft.

Tijd voor trendbreuk
In mijn ogen zorgwekkende cijfers, die we moeten ombuigen. En, nee, dat is niet makkelijk. Statushouders zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zij moeten daarvoor geld lenen, dat ze pas terugkrijgen na een geslaagd examen. Het maakt hen voorzichtig. Daarnaast kunnen gemeenten moeilijk invloed uitoefenen op de keuze en kwaliteit van de inburgeringscursussen. Geen goed uitgangspunt voor het vinden van werk en daarmee voor een geslaagde integratie.

Toch zie ik genoeg kansen liggen. Want de nieuwkomers brengen talenten en mogelijkheden mee én werkgevers hebben behoefte aan dergelijke arbeidskrachten. Wat is dan nodig om dit te benutten? Een effectievere aanpak van gemeenten en partners om mensen snel te laten meedoen en -werken in de Nederlandse samenleving. Daarvoor zijn talloze manieren te bedenken. Zoals schakelklassen in het mbo, taalondersteuning op de werkvloer door bedrijfsscholen en ROC’s of intensieve werkbegeleiding. Dat vraagt alleen wel om lef, durf en nieuwe vormen van ketensamenwerking.

Slimme samenwerking
Wat we in elk geval niet moeten doen, is eerst drie tot vijf jaar inburgeren, daarna nadenken over een opleiding of extra taalonderwijs en vervolgens een traject ingaan naar werk of een andere zinvolle dagbesteding. Dat werkte niet in het verleden (bewijst ook het onderzoek van WRR, SCP en WODC), en dat gaat nu ook niet werken. Helemaal niet omdat gemeenten – met de huidige grote instroom – de taak hebben een flink aantal vluchtelingen te huisvesten. Inburgering, opleiding en werk kunnen daarom veel beter tegelijkertijd bij de kop worden gepakt.

Mijn collega-adviseurs en ik werken graag mee aan een aanpak die past in jouw gemeente. Wij kennen het werkveld en de betrokken partijen. Daardoor kunnen we slimme verbindingen leggen tussen gemeente, werkgevers, onderwijs en migrant. En omdat we inmiddels nauw betrokken zijn bij de vluchtelingenbeleidsvorming in verschillende gemeenten en provincies, kunnen we vanuit onze ervaring creatieve maatwerkoplossingen aandragen.

Benieuwd?
Wat wij precies voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan eens contact met mij op.

Lees ook onze eerdere artikelen:
‘Integratie van vluchtelingen? Werk samen met werkgevers’
KplusV ondersteunt gemeenten bij aanpak vluchtelingenstroom

Op zoek naar mogelijkheden voor integratie vluchtelingen? Bel of mail me gerust!

KplusV

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.