Zo ziet slimme samenwerking afvalbedrijf, werkvoorziening en Zwolle eruit (participatiewet)

Zo doen we dat

10/01/2013

Gemeente Zwolle, werkvoorzieningschap WEZO Groen en regionaal afvalbedrijf ROVA werken samen in beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarmee spelen alle partijen in op de door hen gewenste ontwikkelingen (financieel, strategisch, maatschappelijk). Hoe ziet die samenwerking eruit?

Met bundeling van de vakdeskundigheid van de afdeling Uitvoering, de inzet van WSW-medewerkers en de (commerciële) deskundigheid van de ROVA zetten de partijen in op de volgende effecten:

  1. structureel lagere kosten voor groen- en serviceonderhoud grijs op korte en langere termijn;
  2. langdurige werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
  3. een bijdrage aan de duurzaamheid omdat productie en verwerking van groenafval in één hand komt.

Hoe ziet de samenwerking eruit?
ROVA nam de uitvoerende mensen en middelen (materieel, huisvesting) van de gemeente Zwolle over en voegde deze samen met de SW-medewerkers van WEZO Groen. Ook het niet-SW-personeel van WEZO Groen en bijbehorende bedrijfsmiddelen zijn overgegaan naar ROVA. ROVA stuurt daarmee deze nieuwe groepen medewerkers functioneel aan. De WEZO blijft voor de SW-medewerkers de leer-werkontwikkeling verzorgen, gericht op het doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt verzorgen.

Rova en WEZO ook gebaat bij werkwijze
De samenwerking past uitstekend in de strategische visie van de ROVA. Het bedrijf streeft naar een rolverbreding door ook actief te worden in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (ontzorgen van aandeelhouders).
De WEZO wil – in lijn met het kabinetsstandpunt – zijn SW-medewerkers in een zo regulier mogelijke omgeving laten werken.

Als de komende jaren het werk op groengebied in Zwolle toeneemt (bijvoorbeeld door areaaluitbreidingen) en/of het huidige aantal SW-medewerkers afneemt (door natuurlijke uitstroom), dan hebben ROVA en gemeente afgesproken om hiervoor zo veel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet (voorheen Wwnv) in te zetten.

Ook gemeente Doetinchem pakt het slim aan!

KplusV zet in op samenwerking afval, gemeente, werkvoorziening
KplusV heeft het traject naar deze samenwerking begeleid. KplusV ondersteunt en adviseert meerdere gemeenten, afvalbedrijven en werkvoorzieningsschappen bij het vinden van slimme samenwerkingsconstructies.

Complexe vraagstukken van ondernemers en overheden? Innovatieve oplossingen zijn mijn antwoord

drs. Hendrik van der Meulen

06-27 08 55 73

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.