Transformeren van Organisaties

We leven in een tijd waarin technologische en maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel gaan. Kennis van vandaag is morgen verouderd. Een succesvol product of bewezen dienst kan ingehaald worden door een disruptieve organisatie, een veranderende klantvraag of andere eisen vanuit de overheid. Steeds meer organisaties zijn zich hier van bewust. Zij nemen afscheid van hun zekerheden en herori├źnteren zich op hun rol en positie in het ecosysteem. Om zodoende een impactvolle en betekenisvolle organisatie te worden.

Transformeren van organisaties

Optimaliseren van het bestaande is voor veel organisaties niet meer toereikend. Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en sluiten van allianties met ketenpartners. Organisaties die vanuit een missie en visie scherpe keuzes durven te maken, zijn voor ons organisaties met toekomst. Zij voelen de tijdgeest en veranderende klantwensen goed aan en stemmen hun strategie en organisatie daar op af.

Onze kijk

  • Wij kijken altijd naar de organisatie als onderdeel van het ecosysteem
  • Wij kijken met een integrale blik
  • Wij zien organisaties ondernemend met ondernemende mensen (mensen nemen verantwoordelijkheid en eigenaarschap om bij te dragen aan een toekomstbestendige organisatie).
  • Inhoud en proces zijn bij ons altijd gecombineerd
  • Wij zijn altijd opzoek naar verbindingen en samenwerkingen

Wat KplusV voor je kan betekenen

Samen met jou brengen wij kansen voor je organisatie in beeld en vertalen deze naar een model voor strategieontwikkeling, organisatiestructurering en innovatieve samenwerking. We richten ons met name op gemeenten en provincies, uitvoeringsorganisaties, verenigingen, stichtingen, culturele instellingen en onderwijsinstellingen.

We helpen organisaties te transformeren, zodat ze innovatiever, socialer en duurzamer worden, en daarmee klaar zijn voor de toekomst. Door inzicht – een verdiepende diagnose en advies – helpen we je organisatie de juiste richting in te slaan. Wij helpen je organisatie in beweging te komen en begeleiden je tijdens dit verandertraject. Tijdens het traject bieden wij je inspiratie, door korte interventies of workshops waarmee je organisatie wordt ge├»nspireerd en accelereert.

Onderwerpen

Meer specifiek richten wij ons op strategieontwikkeling, de omgevingswet, duurzame bedrijfsvoering en vernieuwend werken. Meer informatie daarover vind je onder ‘onderwerpen’.

Enkele opdrachtgevers

  • Gemeente Voorst
  • Gemeente Schouwen-Duiveland
  • Gemeente Terschelling
  • Estinea
  • Gemeente Renkum