Transformeren van Organisaties

We leven in een tijd waarin technologische en maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel gaan. Kennis van vandaag is morgen verouderd. Een succesvol product of bewezen dienst kan ingehaald worden door een disruptieve organisatie, een veranderende klantvraag of andere eisen vanuit de overheid. Steeds meer organisaties zijn zich hier van bewust. Zij nemen afscheid van hun zekerheden en heroriënteren zich op hun rol en positie in het ecosysteem. Om zodoende een impactvolle en betekenisvolle organisatie te worden.

Transformeren van organisaties

Optimaliseren van het bestaande is voor veel organisaties niet meer toereikend. Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en sluiten van allianties met ketenpartners. Organisaties die vanuit een missie en visie scherpe keuzes durven te maken, zijn voor ons organisaties met toekomst. Zij voelen de tijdgeest en veranderende klantwensen goed aan en stemmen hun strategie en organisatie daar op af.

Wat KplusV voor je kan betekenen

Samen met jou brengen wij kansen voor uw organisatie in beeld en vertalen deze naar een model voor strategieontwikkeling, organisatiestructurering en innovatieve samenwerking. We richten ons met name op decentrale overheden, non-profit en belangenorganisaties.

Wij helpen organisaties om in beweging te komen en te blijven. Zo maken wij organisaties betekenisvol en klaar voor de toekomst.

Enkele opdrachtgevers

  • Estinea
  • Gemeente Terschelling
  • Gemeente Renkum
  • Gemeente Voorst
  • Gemeente Schouwen-Duiveland