Duurzame bedrijfsvoering

Om een organisatie toekomstbestendig te verduurzamen, is een strategie op duurzame bedrijfsvoering nodig, gedragen door de organisatie. Het moet uit het ‘kosten-denken’ treden en door medewerkers als intrinsiek ondersteund door het bestuur/directie ervaren worden, anders gaat men dit niet omarmen. Maar het risico bestaat, dat door een strategische aanpak de opgave ‘te veelomvattend’ wordt, waardoor iedere eerste stap bijna onmogelijk wordt. Want: hoe houd je het behapbaar voor de medewerkers? Hoe wordt verduurzaming een kans en niet een extra probleem ‘terwijl het toch al zo druk is’. Dus samenvattend: hoe verduurzaam je de bedrijfsvoering structureel, eenvoudig en positief?

Wat kan KplusV voor je betekenen?

In onze aanpak focussen we op, en maken we gebruik van, drie belangrijke bouwstenen in de organisatie: structuur, cultuur en leiderschap. We meten wat we moeten weten, we leggen de ‘energie’ bloot die al bij de medewerkers aanwezig is en we stippelen een route uit die gedragen wordt door zowel management als medewerker. We geloven daarbij in een pragmatische aanpak die gebaseerd is op drie centrale vragen:

  1. Wat is de duurzaamheidsopgave eigenlijk?
  2. Wat past er bij de organisatie?
  3. Hoe gaan we dit uitvoeren en worden we geleidelijk aan een duurzame organisatie?

Deze vragen staan centraal in het door ons ontwikkelde drie-stappenplan naar een duurzame bedrijfsvoering:

Stap 1: scan

Om een duidelijk beeld te vormen van de huidige situatie gaan we van start met het uitvoeren van een 0-meting. Deze 0-meting resulteert in een snapshot van de huidige situatie: het laat zien waar het goed gaat, en waar jouw bedrijf of organisatie trots op kan zijn. Kortom waar we dus op moeten blijven inzetten. Ook laat de 0-meting zien waar we verbeterslagen kunnen maken. Gelukkig maar! Daar kunnen we namelijk wat mee. De scan kan focussen op organisatorische aspecten zoals de productie van afvalstromen, mobiliteit van zowel medewerkers als leveranciers en activa binnen de organisatie, maar ook ‘menselijke’ aspecten zoals gedrag en leiderschap ten opzichte van verduurzaming.

Stap 2: Kansenkaart

In de tweede stap wordt onderzocht wat er ook daadwerkelijk past binnen de organisatie. Samen met verschillende sleutelfiguren onderzoeken we waar er mogelijkheden liggen om de CO2-uitstoot te verminderen, de afvalstromen terug te dringen en waar wellicht zelfs wel circulariteit toegepast kan worden. Daarbij is van belang waar de energie zit; waar worden mensen binnen de organisatie enthousiast van? In challenges kunnen werknemers met elkaar de uitdaging aan gaan om bijvoorbeeld zo min mogelijk afval te produceren, zo duurzaam mogelijk van en naar kantoor te reizen of geen (wegwerp of verpakkings-)plastic te gebruiken. De voortgang en uitkomsten van de challenges vormen de basis voor werkateliers: hierin werken we gezamenlijk idee├źn uit voor het plan van aanpak waarmee de organisatie of het bedrijf echt gaat verduurzamen.

Stap 3: Route

In de derde stap maken we een routekaart om de doelen (landmarks) te bereiken. Samen met leider(s), organisator(en), change makers en andere stakeholders bepalen we hoe we de doelen gaan behalen, wat prioriteit heeft, op welke termijn dat zal zijn, welke middelen er beschikbaar worden gesteld, en wie er op welke manier betrokken zal worden. Kortom; we stippelen de route uit naar een toekomstbestendige, duurzame bedrijfsvoering.