Experimenterend aan de slag met de Omgevingswet

Mijn kijk op

29/05/2019

Welke uitdagingen spelen er rondom de invoering van de Omgevingswet? En hoe ga je daarmee om? KplusV ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet. Daarbij kijken wij zowel naar de praktische en organisatorische kant, als naar de ‘geest’ van de wet. De invoering vraagt veel verandering van de organisatie, de werkwijzen en van gedrag. Hoe realiseer je die veranderingen?

De invoering van de Omgevingswet is ingrijpend. Zij raakt aan de basisfacetten van organiseren: de structuur (ordening van werkprocessen), de technologie (ondersteunende middelen om deze processen uit te voeren), de medewerkers (hun individuele gedrag, kennis en competenties) en de cultuur (het collectieve gedragspatroon). Ook de gemeente Veenendaal is volop aan de slag met de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Hieraan werkt Veenendaal samen met KplusV.

Wij kiezen met Veenendaal voor een pragmatische aanpak voor de omvangrijke en complexe vraagstukken die de invoering van de Omgevingswet met zich mee brengt. Met een experimentele en overzichtelijke aanpak zijn medewerkers aangehaakt bij het veranderidee en bewegen ze mee omdat ze hun kennis en competenties kunnen inzetten bij het ontwerp van de nieuwe werkwijzen.

Experimenten dragen bij aan vernieuwing vanuit inzicht en aan vernieuwing als beweging. Deze experimenten zijn gebaseerd op het inzicht wie de klanten van de gemeente zijn en wat deze klanten graag van de gemeente willen. Met dit inzicht als uitgangspunt kiest de gemeente welke veranderingen wenselijk zijn met het oog op de Omgevingswet. Verandering via kleine stappen met terugkoppeling op resultaten leidt ertoe dat kleine stappen met een beperkt aantal personen steeds groter worden en waaraan steeds meer medewerkers deelnemen. Medewerkers krijgen in de experimenten een prominente rol en worden niet alleen meegenomen in veranderingen maar worden zelf de motor van veranderingen in het kader van de Omgevingswet.

Spelen er binnen jouw gemeente vragen over de inhoud of implementatie van de Omgevingswet? Lisette Sant gaat er graag met je over in gesprek.

"Wanneer wij gezamenlijk de stip op de horizon bepalen, geloof ik dat alle mensen in beweging kunnen komen."

drs. Lisette Sant

06 13 77 38 09

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs