Handen uit mouwen voor scherpe strategische visie Land van Cuijk

Adviseur Henry Potman kijkt terug op boeiend traject

Zo doen we dat

05/01/2017

Een sterkere regio. Daarmee gingen de gemeenten in het Land van Cuijk aan de slag. Samen zetten ze de schouders onder een scherpere strategische visie en een concrete uitvoeringsagenda plus dito organisatie voor de komende jaren. Om hierbij de inhoud en niet hun samenwerkingsvorm leidend te laten zijn, schakelden de gemeenten KplusV en Tien organisatieadvies in. Adviseur Henry Potman blikt terug.

Onderzoeksbouwstenen
“Wat mij betreft hebben we met elkaar echt een interessant traject doorlopen. Niet alleen door het dynamische karakter van het Land van Cuijk, maar ook door onze aanpak. We zijn een onderzoek gestart, opgebouwd uit zeven bouwstenen. Beginnend bij de strategische visie, de uitvoeringsagenda tot 2019 en de organisatie van deze uitvoering. Gevolgd door de toetsing van het politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak, de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en organisaties, en de deelname van burgers. En afgesloten met een raadsconferentie.”

Grootschalige brainstorm
“Om deze bouwstenen te onderzoeken, hebben we een grootscheepse interviewronde opgezet. Vele sleutelspelers gaven hun input: van fractievoorzitters en collegeleden tot leidinggevenden en projectleiders. Met hen wisselden we van gedachten over een succesvolle strategische visie, uitvoeringsagenda en uitvoeringsorganisatie. In een online enquête en interactieve sessies met externe stakeholders brachten we vervolgens draagvlak, samenwerking en participatie in beeld. Op deze manier lukte het ons om snel tot een actuele visie en concrete uitvoering te komen.”

Maak aansturing simpeler
“De uitdaging in dit traject zat ‘m vooral in de uiteenlopende verwachtingen over visie en uitvoering. De gemeenten bleken heel anders in de wedstrijd te staan dan de samenleving. Dat ging zowel over inhoudelijke onderwerpen als over draagvlak, samenwerking, vertrouwen en energie. Er bestond onvoldoende collectief gevoel van eigenaarschap rondom de visie en uitvoering. Ons advies was daarom niet alleen om een concrete uitvoeringsagenda vast te stellen, maar ook om de bestuurlijke en ambtelijke aansturing sterk te vereenvoudigen tot één gezamenlijke projectorganisatie. Hiervoor zijn inmiddels de eerste stappen gezet.”

Meer weten?
Benieuwd naar de precieze details van onze support aan het Land van Cuijk? Of zelf als samenwerkende gemeenten aan de slag met een sterkere regio én strategische visie? Onze adviseurs Henry Potman en Aiko Klein delen graag hun kennis en ervaring.

Als samenwerkende gemeenten een scherpe strategische visie neerzetten? Bel me eens

dr. Henry Potman

06-27 08 55 04

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs