Kleinschalig wonen met zorg: ook mogelijk in kleine kernen

Zo doen we dat

05/02/2012

Hoe voorkom je dat mensen die 24-uurs-zorg nodig hebben, hun dorp moeten verlaten om te verhuizen naar een zorginstelling ver weg van hun mantelzorgers en woonomgeving? Zorgaanbieders zijn terughoudend bij het opzetten van kleinschalige verblijfsfuncties en hanteren vaak een norm van minimaal vierentwintig verblijfplaatsen bij een inwonertal van minimaal zesduizend. Maar het is wel degelijk mogelijk.

Het initiatief
Stichting `t Zorghuus realiseert midden in de kern van het Noord-Limburgse dorp Ysselsteyn (gemeente Venray) een nieuwe, kleinschalige  woonvorm. ’t Zorghuus biedt een woonplek voor zestien ouderen met dementie en acht verstandelijk of meervoudig gehandicapten. Voor deze twee doelgroepen is kleinschalig wonen een fantastisch concept. Met een bezielende zorgondernemer en een huiselijke woonplek in Ysselsteyn biedt het mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen, een thuis in een vertrouwde dorpse omgeving. ‘t Zorghuus wordt ‘stand alone’ gerealiseerd: onderbrenging bij een woningcorporatie of een zorginstelling bleek niet mogelijk, maar ook niet nodig!

De visie
Vanaf het begin is KplusV nauw betrokken bij de realisatie van dit unieke project. In de eerste fase is door KplusV het concept ontwikkeld en de haalbaarheid beoordeeld. Toen het lukte om er een duurzame onderneming van te maken, is het bedrijfsplan uitgewerkt. Alle aspecten van het initiatief hebben een plaats gekregen vanuit een integrale visie op de doelgroep, service en zorg en kleinschalig wonen. Zodoende is het concept van kleinschalige woonzorg voor beide doelgroepen opgebouwd vanuit een stevig fundament (visie en strategie). Het bedrijfsplan is door de gemeente en de banken zeer positief beoordeeld en vormt een stevig ijkpunt in de implementatiefase.

Samen sterk!
Een projectorganisatie met inschakeling van een groot aantal vrijwilligers is onder begeleiding van KplusV aan de slag gegaan om het initiatief daadwerkelijk te realiseren. Alle aspecten worden uitgewerkt: van de bouw en inrichting, tot de organisatie, de exploitatie, de financiering en de communicatie. In het voorjaar van 2012 start de nieuwbouw die een jaar later in gebruik wordt genomen.

En de financiering?
Dit kleinschalige initiatief is gerealiseerd door slim gebruik te maken van verschillende financieringen. Bewoners krijgen huurtoeslag en een persoonsgebonden budget. De gemeente levert een financiële bijdrage. Landelijke fondsen betalen mee aan de inrichting. De lokale gemeenschap zorgt zelf voor het sluitstuk: het binnenhalen de laatste 2 ton om de inrichtingskosten te kunnen betalen. De werving van de zorgondernemers loopt intussen. Zie: www.zorghuus.nl

Begeleiding
Ook behoefte aan begeleiding bij het realiseren van uw initiatief kleinschalig wonen? Neem contact op met Paul Oostveen.

Kleinschalig wonen overwegen? Begeleiding nodig?

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.