Kwaliteitskaders langdurige zorg vragen om leiderschap en slimme inzet van Innovatie & Technologie

Toelichting op kwaliteitskaders

Onze tips

21/09/2017

In de langdurige zorg zijn er in 2017 nieuwe kwaliteitskaders verschenen: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hiermee zijn inmiddels de zorgverleners en zorgorganisaties zelf aan de slag om de kwaliteit te verbeteren. Leiderschap en slimme inzet van Innovatie & Technologie zijn hierbij onmisbaar. 

De ondertitel van de nieuwe Kwaliteitskaders is: samen leren en verbeteren. Werken aan goede zorg betekent met cliënten en familie en met andere zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg betekent. Het kwaliteitskader stimuleert organisaties en medewerkers om werkprocessen te verbeteren en slimme oplossingen te bedenken om kwaliteit te realiseren. Leren van elkaar. Werken aan veilige zorg met respect voor ieders waarden, wensen en behoeften. Kwaliteit ontstaat pas als je steeds terugkijkt of je het goede hebt gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt.

Bekijk hier nadere toelichting op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Twee belangrijke succesfactoren voor het toepassen van het kwaliteitskader zijn: Leiderschap met bijbehorende visie en Succesvol innoveren gebruikmakend van nieuwe technologieën.

Leiderschap
De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie moet actief ondersteunend en stimulerend zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Goed leiderschap uit zich in onze visie in vijf succesfactoren:

  • handelen naar een heldere visie gericht op persoonsgerichte zorg met accenten op de relatie cliënt-zorgmedewerker, sociaal netwerk en participatie;
  • leidinggeven met lef om te denken vanuit de cliënt, met een uitdagende koers;
  • lange-termijn gerichtheid, met een goede relatie en afspraken met financiers (zorgkantoor, gemeenten);
  • aandacht voor en slimme inzet van technologie en innovatie;
  • naar buiten gerichte vizier, met een focus op ketenzorg en sterke netwerken.

Hoe kunnen wij helpen?
KplusV ondersteunt zorgorganisaties op gebied van Leiderschap, Visieontwikkeling en Innovatie. Neem contact op met Paul Oostveen of één van mijn collega’s van het team zorg, wij ondersteunen graag.

Technologie en Innovatie
Samen leren en verbeteren geldt ook voor de slimme inzet van technologie en innovatie. Wij hebben de onderzoeksresultaten van ons onderzoek met de Radboud Universiteit gepubliceerd. Zie onze publicatie ‘Echt innoveren in de ouderenzorg’.

Meer weten over kwaliteitsverbetering in de zorg?

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs