Slim en slagvaardig sturen door de raad

Winst voor raadsleden én gemeenten

KPLUSV onderzoekt

02/11/2014

Nu (intergemeentelijke) samenwerkingen aan de orde van de dag zijn, is ook de kaderstellende of sturende rol van de gemeenteraad onderwerp van gesprek. Hoe gaat jouw gemeente met die uitdaging om? De behoefte en noodzaak van effectieve kaders neemt toe. En op dat punt valt winst te behalen, blijkt uit onderzoek van KplusV.

Eerder aan zet
Uit een enquête onder gemeenteraadsleden en een analyse van werksessies en rekenkameronderzoeken haalt KplusV een aantal nuttige inzichten. Deze komen van pas bij het slimmer en slagvaardiger sturen. De rode draad? De gemeenteraad is nu vaak pas aan zet als een beleidstraject al bijna is beklonken. Het tegenovergestelde is nodig: commitment van de raad in het beginstadium. Alleen dan kunnen raadsleden hun stem op de juiste manier laten horen en goed sturing geven. Lees hier onze whitepaper Slim en slagvaardig sturen door de raad met uitgebreide analyse en concrete adviezen.

Valkuilen en gewoonten
De weg naar effectieve sturing is er een met vele valkuilen en oude gewoonten. Die valkuilen kunnen we onderverdelen in vier categorieën:

  1. rolbesef en commitment;
  2. gedeelde urgentie;
  3. ruimte voor uitvoering;
  4. buitenwereld betrekken.

In de whitepaper ‘Slim en slagvaardig sturen door de raad’ lichten we deze valkuilen toe en geven we een praktijkvoorbeeld.

Onze support
Het loont om samen te zoeken naar manieren om die valkuilen te omzeilen, is onze ervaring. Je kunt daarin een aantal stappen nemen, zoals:

  • Ga het gesprek aan en leer elkaars taal spreken;
  • Analyseer met elkaar (raadsleden, bestuurders en ambtenaren) de valkuilen;
  • Bedenk mogelijkheden voor effectievere kaderstelling;
  • Selecteer kansrijke vraagstukken om de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen;
  • Evalueer wat goed ging in deze pilots, en wat beter kan;
  • Vertaal deze uitkomsten naar een gemeentebrede werkwijze, zowel intern als naar samenwerkingsorganisaties.

KplusV helpt je graag om deze stappen tot een succes te maken.

Interesse?
Meer weten over dit onderwerp? In onze whitepaper lees je over kaderstelling, de bijbehorende valkuilen en de weg naar effectiviteit. Of bel eens met onze adviseur Henry Potman.

Ook slim en slagvaardig sturen? Bel me eens

dr. Henry Potman

06-27 08 55 04

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs