Vernieuwend werken

Een veranderende context vraagt om innovatie: “het doelbewust introduceren en toepassen van ideeën, processen, producten of procedures die nieuw zijn voor het team of de organisatie zelf en die bedoeld zijn om de organisatie of zelfs de samenleving ten goede te komen” – West en Farr (1990). Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheids- en kennisinstellingen.

 • Provincies en gemeentes willen steeds meer opgave-gericht gaan werken. Dit betekent dat ze zich niet moeten richten op uitvoeren van hun taken volgens de geldende regels, maar dat ze zich zullen moeten toeleggen op het komen tot oplossingen voor werkelijke situaties.
 • Om een effectief antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen moeten provincies en gemeentes steeds meer samenwerken, zowel met partners buiten de organisatie als binnen de organisatie tussen afdelingen en clusters.
 • De Omgevingswet vraagt om ondernemende mensen die signalen en ideeën van buiten de organisatie kunnen vertalen naar oplossingen binnen de organisatie.
 • Provincies en gemeentes hebben moeite met het vertalen van hun visie, strategie en ambities uit het coalitieakkoord naar het daadwerkelijk doen. Bijvoorbeeld hoe kan een individuele ambtenaar een bijdrage leveren aan de duurzaamheid in zijn gemeente of provincie?
 • Innovatie is bij gemeente vaak een aparte lijnactiviteit in plaats van dat het verankerd is in de dagelijkse operatie en medewerkers doelbewust nieuwe ideeën toepassen in hun dagelijks werk.

Wij vertalen het innovatievermogen als volgt:

Wat doen wij?

1. Samenwerkingen

In samenwerking met de marktgroep Ecosystemen en Publiek-private samenwerkingen helpen wij met name overheid en kennisinstellingen bij het opbouwen van structuren waarbinnen de krachten van individuele partijen worden gebundeld. Wij kennen zowel de publieke als de private markt, en kunnen daarom helpen bij het smeden van publiek-private samenwerkingen.

2. Move2Innovatie

Via Move2Innovate helpen wij gemeenten en provincies om hun innoverend vermogen te vergroten.

 • Medewerkers kleine experimenten en projecten op te laten pakken die een antwoord bieden op een maatschappelijk probleem.
 • Stimuleert medewerkers samen te werken buiten afdelings- en zelfs organisatiegrenzen.
 • Vergroot het ondernemend denken van medewerkers en geeft de medewerkers innovatieve skills die ze in hun dagelijks werk kunnen inzetten.
 • Zorgt ervoor dat de inspiratie en kennis uit de experimenten verspreidt en verankerd wordt in de rest van de organisatie.
 • Vergroot plezier en trots van de medewerkers.
 • Met als resultaat een groter leer en innovatievermogen van de organisatie.

Betrokken adviseurs