Zorggroep St. Maarten: lean management behandeldienst

Zo doen we dat

01/11/2012

“Hoe snijden wij onze behandelprocessen en de behandelorganisatie toe op actuele ontwikkelingen?” KplusV ging op verzoek van – en samen met – Zorggroep Sint Maarten aan de slag met dit vraagstuk.

Achtergrond
Het Behandelcentrum Sint Maarten bv (dochterorganisatie van Zorggroep Sint Maarten) ziet een groeiende vraag naar extramurale behandeling van kwetsbare ouderen. Oorzaak: toename van het aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen. Het aantal verpleeghuisplaatsen daalt, terwijl het verblijf thuis of in een kleinschalige woonvorm sterk toeneemt (scheiden wonen en zorg). Dit vraagt om andere behandelprocessen en een andere behandelorganisatie.

Aan de slag met Lean Management
KplusV heeft op basis van een projectplan eerst een doorlichting van de behandeldienst uitgevoerd. Op basis daarvan werd ervoor gekozen aan de slag te gaan met een introductieworkshop Lean Management voor alle behandelaren. In de workshop stonden twee leerdoelen centraal:

  • Klantwaarden benoemen met oog voor zowel de betrokken cliënten, als de stakeholders.
  • Het leren opsporen van verspillingen en verbeterpunten.

In een tweede workshop zijn de principes van Lean Management toegepast in de eigen praktijksituatie. Zo leerden de paramedici, praktijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde in enkele workshops hun eigen processen te verbeteren. Ook werden zij begeleid bij het borgen van alle verbeteringen ‘in de lijn’.

KplusV heeft de workshops begeleid. De workshopdeelnemers presenteerden de resultaten van de workshops in een bijeenkomst met alle collega’s. Het project werd daarnaast begeleid door een projectgroep, samengesteld uit de diverse disciplines. Het behandelcentrum heeft voor dit project een ESF-subsidie in het kader van ‘Sociale innovatie, vitale bedrijven’ gekregen.

Resultaat: zelf in staat om te verbeteren
In dit project zijn inmiddels al een aantal mooie resultaten behaald:

  • Het behandelcentrum kan zelf processen verbeteren. Medewerkers hebben namelijk geleerd om niet alleen naar de inhoud van het werk te kijken, maar ook naar het organiseren en samenwerken rond een cliënt, zowel tussen de disciplines als met de zorgteams.
  • Het continu verbeteren is geborgd via de jaarplansystematiek.
  • Cliënten en zorgteams ervaren dat het behandelcentrum beter aansluit op wat zij belangrijk vinden, zoals communicatie en afstemming.
  • Behandelaren kunnen zich richten op activiteiten waar ze voor zijn opgeleid zijn en waar hun hart ligt.
  • De vitaliteit van het Behandelcentrum in een groeiende, concurrerende markt is versterkt.

Geïnteresseerd?
Neem contact op om de mogelijkheden voor uw (behandel-)organisatie te bespreken.

Mijn inspiratiebron? Zorgprofessionals die met passie kwetsbare mensen steunen

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.