NCEC23 Deelsessies IMG 8106 Anne Reitsma Fotografie

Terugblik op de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2023

Wat is er nodig voor een circulaire economie in 2050? Dit werd bediscussieerd tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op maandag 6 februari in Zwolle. Onder de noemer 'Ondernemen voor de Toekomst' gingen overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen met elkaar in gesprek.

Aanmelden
Wat is er besproken?
  • Ideeën die bijdragen aan de transitie
  • Welke circulaire ontwikkelingen we de komende jaren kunnen verwachten
  • Best practices in circulair ondernemen
  • Hoe we elkaar kunnen helpen om belemmeringen voor circulair handelen weg te nemen
Tafelsessie Circulair Financieren

Royal HaskoningDHV en KplusV hebben in opdracht van het ministerie van IenW onderzoek verricht naar mogelijkheden om de financiering van de circulaire economie te verbeteren, met de nadruk op circulaire mkb-bedrijven. In deze tafelsessie presenteerden Edwin Netjes (KplusV) en Paul Mul (Royal HaskoningDHV) de onderzoeksresultaten.

In de werksessie spraken wij met diverse financiers en ondernemers over de uitkomsten van ons onderzoek. Er was veel herkenning bij de uitkomsten. Daarbij is het ook van belang om met elkaar te onderschrijven dat een circulaire onderneming daadwerkelijk tegen uitdagingen aanloopt die een regulier bedrijf niet kent. Dit rechtvaardigt ook een aanpak zoals we die voorstaan, en die ook is onderschreven in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE).

Er is ook wat ongeduld en het Ministerie van IenW, tevens de gesprekleider, kreeg dan ook de vraag hoe en in welke volgorde de oplossingen uit ons onderzoek gerealiseerd zouden worden. Met bijvoorbeeld het Versnellingshuis, diverse subsidieregelingen en het aanpassen van bestaande instrumenten, wordt nu gestart. Ook in de werksessie bleken systeemcondities veelvuldig terug te komen. Hoe komen we tot een definitie van de circulaire economie, hoe zet je een materiaalpaspoort (verplicht) in, hoe organiseer je de ketensamenwerking die nodig is en wat zal het effect zijn van richtlijnen ten aanzien van de financiële rapportage?

Kortweg, de eerste stappen worden gezet om circulair financieren een impuls te geven, maar daarnaast ligt er nog een grote opgave voor ons. Aan de slag!

Lees hier de onderzoeksresultaten.

Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel