Terug

Start-up of scale-up financieren

Jouw start-up of scale-up werkt met veel enthousiasme aan een product of dienst en de eerste stappen zijn gezet. Je hebt misschien al geld opgehaald bij kennissen of familie of er is zelfs al een investeerder die de potentie van je startup- of scale-up ziet. Maar nu moet je de financiers echt gaan overtuigen van jouw ideeën. Dan is het essentieel dat de basis klopt. Een duidelijke strategie en businessplanning heeft jouw start-up of scale-up nodig. Samen met een goede financiële prognose en een aansprekend investment deck. Wij weten hoe je dat aanpakt.


Stap 1. Kick-off en Canvas

Ons overzichtelijke Ondernemen Canvas geeft snel inzicht in de knelpunten bij groei van jouw start-up of scale-up. Tijdens een interactieve kick-off vullen we dit gezamenlijk in.  

Resultaat
Je krijgt volledig inzicht in waar je start-up of scale-up vandaag de dag staat. Ook je toekomstplannen, doelen en ambities komen aan bod.

Stap 2. Strategie en business planning

De huidige situatie en je ambities vertalen we door in een robuuste strategie. In vier sessies herijken we met jou en je MT de strategie en maken het actieplan om optimale groei te realiseren.

Resultaat
Een One Page Strategy en One Page Businessplanning, waarmee je helder hebt waar je heen wilt en hoe je dit gaat realiseren.

Stap 3. Financiële prognose

We vertalen samen de One Page Strategy en One Page Business Planning naar een uitgebreid businessplan en financiële prognose. Dit is maatwerk, afhankelijk van wat je nodig hebt.

Resultaat
Met het businessplan en de financiële prognose kun je met rust en vertrouwen ondernemen en je ambities realiseren.

 

Stap 4. Financiering ophalen

We helpen je bij het ophalen van financiering, door de juiste match te vinden in ons uitgebreide netwerk van ruim 800 private en publieke financiers en we assisteren je bij het komen tot de deal. 

Resultaat 
Je vergroot je financiële slagkracht door plannen met financiële dekking.

 

Deel