Terug

Verduurzamen bedrijf

Het gonst in Nederland van de innovatieve, duurzame en circulaire ambities. Je klanten, partners en omwonenden verlangen een duurzame aanpak en je moet vanuit de overheid voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Dan gaat het om circulariteit inbedden, energieneutraal werken, de CO2-footprint verkleinen of geen afval meer produceren.

Dat is nogal wat. Verduurzamen van je bedrijf kost tijd en vraagt expertise. En je wilt oog houden voor je positie in de markt. Daar komen wij in beeld. 


Waar liggen de kansen voor verduurzaming in jouw bedrijf? Welke acties moet je ondernemen voor verduurzaming? Hoe kun je op een gestructureerde wijze je duurzaamheidsdoelstellingen realiseren? Hoe zet je duurzaamheid in ter versterking van je reputatie? 

Jouw startpunt bepaalt de aanpak. 

Toekomstbestendig verduurzamen

Weten op welke kansen en bedreigingen je in kunt spelen? 

Wij doen een interne en externe analyse. Dat geeft jou een integraal beeld waarmee je kunt gaan werken aan meervoudige waardecreatie. Dan zet je niet alleen financiële waarde centraal, je houdt ook rekening met bijvoorbeeld de menselijke en de natuurlijke waarden.

Stap 1 – Met behulp van de beproefde OK Methode voeren we een uitgebreide enquête uit waarmee we in kaart brengen waar jouw bedrijf staat. Door de uitkomsten samen te bespreken komen we tot een interne en externe analyse.

Stap 2 -  Op basis van de analyse beoordelen we op welke kansen jij moet inspelen of welke bedreigingen jij moet mitigeren. Vervolgens bepalen we op welke onderdelen binnen jouw bedrijf er dan actie genomen moet worden. Deze acties prioriteren wij in de tijd.

Stap 3  - Nu gaan we aan de slag op basis van de geprioriteerde acties. Wij helpen je op een gestructureerde manier jouw duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Duurzaam ondernemen

Meteen starten met verduurzaming van je bedrijf?

De huidige ontwikkelingen zorgen voor veel uitdagingen. Wij helpen je graag om deze maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen die we samen met jouw werknemers gaan benutten. In drie stappen integreren we duurzaamheid in de structuur, cultuur en het leiderschap van jouw organisatie.

Stap 1 – Samen werken we aan de duurzaamheidsscan, die laat zien waar jouw organisatie trots op is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Je krijgt inzicht in de kansen die benut kunnen worden.

Stap 2 - Door challenges brengen we samen de medewerkers in beweging. Doordat ze (starten met) duurzaam doen, zien we waar de energie, kansen en uitdagingen zitten. Het groene business canvas levert een gedeeld beeld op van de ambities, doelen en resultaten.

Stap 3 - Gezamenlijk komen we tot een concreet actieplan voor de aankomende periode. Zo gaat duurzaamheid leven onder jouw werknemers.

Resultaat

Je bent aantoonbaar en gecontroleerd je bedrijf aan het verduurzamen. Dat levert meer klanten op, een betere reputatie, je trekt makkelijker jong talent aan dat impact wil maken en het levert je kostenbesparingen op.

 

Enkele opdrachtgevers
Logo Schuurman Schoenen
Logo Gloedcommunicatie
Deel