Terug

Verduurzamen bedrijf

Het gonst in Nederland van de innovatieve, duurzame en circulaire ambities. Je klanten, partners en ander belanghebbenden verlangen een duurzame aanpak en je moet vanuit de overheid voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Dan gaat het om circulariteit inbedden, energieneutraal werken, de CO2-footprint verkleinen of geen afval meer produceren.

Dat is nogal wat. Verduurzamen van je bedrijf kost tijd en vraagt expertise. En je wilt het niet ten koste laten gaan van jouw bedrijfsresultaat. Daar komen wij in beeld. 


Waar liggen de kansen voor verduurzaming in jouw bedrijf? Hoe zorg ik dat ik voldoe aan ESG-wetgeving zoals CSRD? Welke acties moet je ondernemen voor verduurzaming? Hoe kun je op een gestructureerde wijze je duurzaamheidsdoelstellingen realiseren? Hoe zet je duurzaamheid in ter versterking van je reputatie? 

Onze ervaring is dat sturen op duurzaamheid hand in hand kan gaan met goede financiële resultaten. Meervoudige Waarde noemen we dat. Het creëren van Meervoudige Waarde is het uitgangspunt in onze aanpak.

Stap 1: Het startpunt

 • Samen met jou en jouw MT doorlopen we de externe en interne waarde-drivers
 • In vier workshops doorlopen we alle circa 300 factoren. Hierbij is geen duurzaamheids- of ESG expertise nodig
 • Waar nodig zoeken wij samen met jullie contact met externe stakeholder om hen te bevragen
 • Dit leidt tot een eerste assessment op meervoudige waarde
 • Naast de scores zoals hieronder weergegeven, beschrijven we de belangrijkste drivers én ontstaat er een beeld over mogelijke quick wins

Stap 2: Prioriteiten bepalen

 • Samen met jouw team bepalen we welke onderwerpen aangepakt moeten worden om duurzaam toekomstbestendig te zijn
 • Dan bepalen we in welke volgorde die zaken aangepakt moeten worden. Daarmee prioriteren we acties.
 • Dit leidt in de toekomst tot betere scores en dus een meer toekomstbestendig bedrijf

Stap 3: Materialiteitsmatrix met KPI’s

 • Op basis van de voorgaande sessies creëren wij een Materialiteitsmatrix
 • Per punt op de matrix bepalen we een KPI, waarmee er datagedreven gestuurd kan worden op meervoudige waarde
 • Waar mogelijk stellen we eerste stappen vast om de KPI’s te realiseren

Stap 4: Het plan

 • De uitkomsten van het traject leggen we vast in een werkbaar strategisch plan
 • Het plan bevat de routekaart naar een toekomstbestendig duurzaam bedrijf
Resultaat

Je verduurzaamt je bedrijf aantoonbaar en gecontroleerd. Dat levert meer klanten op, een betere reputatie, je trekt makkelijker jong talent aan dat impact wil maken en het levert je kostenbesparingen op.

 

Enkele opdrachtgevers
Logo Schuurman Schoenen
Logo Gloedcommunicatie
Logo Swiss Sense
Deel