Terug

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

De realisatie van verduurzamingsopgaven op bedrijventerreinen blijft vaak uit. Opgaven op het vlak van klimaat, energie, circulariteit, biodiversiteit, de arbeidsmarkt en mobiliteit allemaal tegelijk aanpakken is duur en complex. En monobeleid leidt meestal niet tot kwalitatieve, efficiënte oplossingen en een echt duurzaam resultaat. Organisatiekracht en verbinding is nodig om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen en een duurzaam fundament onder het bedrijventerrein te leggen.

Onze integrale aanpak helpt het parkmanagement, bedrijven en ondernemersverenigingen om het fundament onder een toekomstbestendig bedrijventerrein te bouwen. We hanteren het principe 'Samen doen, Zelf doen’ om stap voor stap de organisatiegraad te versterken. Deze organisatiekracht en verbinding is nodig om tot gezamenlijke actie over te gaan en een blijvend duurzaam resultaat te realiseren.


Onze integrale aanpak

Verduurzaming van bedrijventerreinen vraagt om een integrale aanpak. Zo is kwaliteit en efficiëntie gegarandeerd en realiseer je een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een goede fasering, inzicht in de af te leggen route en visie op het proces zijn succesfactoren.

In vier stappen helpen we je op weg. Op een wijze die past bij jouw bedrijventerrein.

Onze aanpak:

 • 1. We verkennen samen de huidige situatie
 • 2. We bouwen een vitale coalitie waarmee we tot een win-win situatie te komen
 • 3. We maken een plan van aanpak waarmee we jouw kansen en voorwaarden concreet maken 
 • 4. We realiseren de eerste stappen naar een toekomstbestendig bedrijventerrein


De feiten en cijfers vormen de solide basis:

 • De fysieke kenmerken van het bedrijventerrein (ligging, energieverbruik, grondstofstromen etc.), het bedrijventerrein in grote lijnen heeft, zoals ligging, energieverbruik en opwek, grondstofstromen et cetera
 • De financiële, technische, juridische en organisatorische randvoorwaarden
 • Koppelkansen tussen verschillende transitieopgaven
 • Haalbaarheid en meetbaarheid van plannen

Eigenaarschap, door onder andere:

 • Het speelveld van individuele belangen te doorgronden
 • Individuele ambities expliciet te maken
 • Maatschappelijke kosten en baten af te wegen
 • Het tekenen van een intentieverklaring
 • Successen te vieren
Praktische info:

Onze aanpak is uiteraard altijd maatwerk, passend bij jouw terrein. We gaan graag met je in gesprek om te verkennen welke (meekoppel-)kansen er zijn. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Samenwerking energiehub organiseren
04 jul Wie jarig is, trakteert! KplusV bestaat 40 jaar. Heb jij een maatschappelijk vraagstuk waar je een werkende oplossing voor zoekt? Wij bieden je de unieke kans om ons gehele team een dag lang kosteloos in te zetten voor jouw vraagstuk. Lees meer
Deel