Privacystatement KplusV

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens verwerken en beveiligen wij daarom zorgvuldig. Wij publiceren nooit klantgegevens.


Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en wij dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te krijgen, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • KplusV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 april 2022.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst(en) verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bijvoorbeeld bij het stellen van een vraag via ons contactformulier.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Sociale media

Wij communiceren, behalve via deze website, ook via sociale media, waaronder -maar niet uitsluitend- via LinkedIn en Twitter.

Contact- en downloadformulier en nieuwsbrief
Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen of informatie te downloaden middels een formulier. Daarbij wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om je vraag of verzoek te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons stuurt, bewaren we zolang als dat vanwege de aard van het formulier en/of de inhoud van je bericht nodig is. Of zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als je ons toestemming geeft om e-mails te ontvangen, zullen we je alleen informatie sturen in het verlengde van het betreffende onderwerp, zodra zich dit voordoet. 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze werkzaamheden en visie daarop. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeengekomen dienst of wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt voor het verstrekken van deze gegevens aan deze partij(en). In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Graag informeren wij je over het gebruik van cookies op onze online kanalen. Op deze kanalen wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je kplusv.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het gebruik van onze dienst(en) vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je uiteraard vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze diensten gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde dienst(en) aan je te leveren. Als de dienst is geleverd, inclusief eventuele nazorg, en er geen uitzicht is op het afnemen van andere diensten, worden je persoonsgegevens gewist. Tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via ons contactformulier of de contactgegevens zoals die op deze website – en onderaan deze verklaring – vermeld worden.

Je kunt ons ook een verzoek sturen om door ons verwerkte persoonsgegevens van jou in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, verzoeken wij je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze vinden in de instellingen van je browser. Indien jouw gegevens niet kloppen of niet meer actueel zijn, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht je, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

E: info@kplusv.nl
T: +31 (0)26 355 13 55

Deel