Istock 1176843522

Valoriseren, accelereren en incuberen

Innovaties hebben pas écht impact als de markt ze succesvol benut. Brede toepassing van kennis voegt waarde toe en versnelt het oplossen van belangrijke maatschappelijke transities. Voor een optimaal valorisatie- en innovatieproces is het essentieel dat alle ingrediënten in het innovatie-ecosysteem aanwezig zijn en partijen optimaal met elkaar samenwerken.

Wij geven die ingrediënten en samenwerking vorm. Door met kennisinstellingen en publieke partijen een roadmap op te stellen en uit te voeren en door het ontwikkelen van acceleratie- en incubatie-programma's.

Verschil zien, verschil maken

Wat is nodig om innovatie-ontwikkeling te versnellen en van idee naar toepassing te komen? Hoe versnel je innovatie en wetenschappelijke kennisdeling, zodat oplossingen voor duurzame, sociale en innovatieve uitdagingen snel op de markt komen? Welke kansen en mogelijkheden hebben bedrijven en kennisinstellingen om via samenwerking nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen? Hoe realiseer je de samenwerking om wetenschappelijke kennis te valoriseren? Hoe haal je financiering op om innovatietoepassingen op de markt brengen?​ Hoe bed je valorisatie in je organisatie in?​

Enkele opdrachtgevers
Logo Holland High Tech
Logo Dessault Systemes
Logo Radboudumc
Logo Kiemt
Incubatie- en acceleratieprogramma's ontwikkelen

Valorisatie kun je versnellen door sterke incubatie- en acceleratieprogramma's. Wij weten hoe je ze ontwikkelt. 

Lees meer
Programmamanagement

Strak programmamamanagement zorgt voor goede uitvoering, tempo samenhang en impact. Wij kunnen het. 

Lees meer
Het Nederlandse innovatiebeleid - wat gaat er goed, wat kan er beter?
Enkele opdrachtgevers
Logo Holland High Tech
Logo Dessault Systemes
06 apr Money Meets Ideas - Zuidwest-Nederland Op 6 april vindt de Money Meets Ideas bijeenkomst voor Zuidwest-Nederland plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit de regio hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
20 apr Money Meets Ideas - Noord-Holland Op 20 april vindt de Money Meets Ideas bijeenkomst voor Noord-Holland plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit de regio hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
24 mei Money Meets Ideas - Zuid-Holland Op 24 mei vindt de Money Meets Ideas bijeenkomst voor Zuid-Holland plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit de regio hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
08 jun Money Meets Ideas - Landelijk Op 8 juni vindt de landelijke Money Meets Ideas bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit het hele land hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
29 jun Money Meets Ideas - Zuid-Oost Nederland Op 29 juni vindt de Money Meets Ideas bijeenkomst voor Zuidoost-Nederland plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren drie gemotiveerde ondernemers uit de regio hun businessplan aan een groep investeerders. Lees meer
Deel