Rik en Frank

Financieren met impact

Revolverende fondsen. Informal investing. Impact investing. Termen die thuishoren in het financieringslandschap van nu. De kapitaalmarkt is in beweging. Dat brengt naast kansen ook onduidelijkheid met zich mee. Wij maken het financieringslandschap inzichtelijk en helpen het verder te versterken. Met oplossingen waarmee publieke en private financiers impact kunnen maken en duurzame, sociale en innovatieve initiatieven succesvol kunnen groeien.

Verschil zien, verschil maken

Hoe is het gesteld met de innovatiestimuleringstaak van KVK?

Op welke kapitaalbehoefte speel je als overheid in? Welk financiële instrument past daarbij? Hoe pak je de realisatie daarvan aan? Als het instrument er is, hoe regel je het beheer en management? Hebben gemaakte keuzes het beoogde effect? En hoe verantwoord je keuzes, het gaat immers om publiek geld? 

Risicovollere bedrijven, zoals start- en scale ups vallen vaak buiten de boot voor publieke financiering. Hoe kun je als informal investor investeren in deze bedrijven? Welke financieringsbehoefte hebben zij? Hoe kom je met hen in contact? 

De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod
Luister de podcast

Investeren in deeptech en hightech vereist een lange adem, en veel investeerders durven nog niet vroeg in te stappen in de startups die het verschil gaan maken. Voor onder meer Techleap onderzochten wij de tekorten in de seedfase

In deze podcast gaat Edwin Netjes in op de noodzaak dat er in deze fase geïnvesteerd wordt, de uitdagingen van ondernemers in deze fase en het met groeifocus succesvol ondernemen en investeren.

Enkele opdrachtgevers
Logo Provincie Noord Brabant
Logo Provincie Noord Holland
Logo Rabobank
COFOF
Financieren van maatschappelijke transities

Transitievraagstukken met een concrete businesscase hebben na het ontwikkeltraject de juiste financiering nodig. Vaak een combinatie van investeringskapitaal, subsidies en publieke middelen. Wij zijn experts in business development en het financieren van transitievraagstukken. 

Lees meer
Kapitaalmarktonderzoek

De beschikbaarheid van kapitaal is belangrijk om een duurzame, sociale en innovatieve toekomst te realiseren. Kapitaalmarktonderzoek geeft inzicht in vraag naar en aanbod van kapitaal. Een mismatch is aanleiding voor een (publieke) interventie. 

Lees meer
Ontwikkelen fondsen en financiële instrumenten

Een inclusieve samenleving, leven lang leren, innovaties voor wereldwijd economisch succes, duurzame energieopwekking of circulaire producten. Allemaal onderwerpen die met passende financiële instrumenten werkelijkheid worden. Wij ontwikkelen de instrumenten.

Lees meer
Fondsmanagement

Financiële instrumenten versterken maatschappelijke transities. Wij helpen zetten instrumenten op en voeren ze uit. Met onze kennis van en ervaring met het doen van investeringen, portfolio's opbouwen en zorgvuldige rapportage zijn we expert in het effectief managen van financiële instrumenten.

Lees meer
Matchmaking

Als investeerder wil je investeren in bedrijven die passen bij jouw investeringsdoelen. Hoe vind je bedrijven die een investeerder zoeken? En hoe beoordeel je hen? Onze matchmaking-platforms bieden uitkomst. 

Financieringsnetwerken

Samenwerkende financiers kunnen meer duurzame, sociale en innovatieve ondernemers financieren. Wij initiëren, organiseren en faciliteren financieringsnetwerken. Door (online) community management en events brengen we financiers met elkaar en met ondernemers in contact.

Lees meer
Evaluatie fondsen en instrumenten

Wij evalueren het effect en de werkwijze van fondsen en instrumenten voor overheden, toezichthouders, aandeelhouders en ontwikkelingsmaatschappijen. Hiermee verantwoord je je als publieke partij en verbeter je de werking van het instrument zodat middelen succesvol impact maken in de samenleving.

Lees meer
Deel