742589 2 Kleiner Nbbtot10 2026

Duurzame afvalketen

Nederland kan afvalvrij en volledig circulair zijn in 2050, als we nú de juiste acties in gang zetten. De uitdaging ligt zowel in de productie als in de afvalketen, bij inzameling, verwerking, verwaarding of verbranding. Het scheiden van afval gaat redelijk goed, maar de gescheiden afvalstromen zijn niet zuiver genoeg voor recycling. Daardoor belandt veel bij het restafval en wordt onnodig verbrand. Circulair geproduceerde materialen zijn makkelijker te recyclen of hergebruiken. Alleen als we de gehele keten verbeteren, bereiken we een circulaire economie met gesloten kringlopen. Ligt jouw gemeente op koers voor de VANG doelstellingen?

Verschil zien, verschil maken

We moeten allemaal van afval naar grondstof. Hoe wordt mijn gemeente in 2050 100% circulair? Hoe kom je als overheid tot een goede aanpak om de VANG-doelstelling en andere circulaire doelen te realiseren? Door integrale oplossingen op alle niveaus; op elkaar afgestemde koers en beleidskaders, anders kijken naar inzamel- en verwerkingscontracten van huishoudelijk afval en nadenken over bron- en nascheiding en inwonersparticipatie. Wij bieden inzichten en werkende oplossingen.

Enkele opdrachtgevers
Logo Rijkswaterstaat
Logo Rekenkamer Gemeente Nijmegen
Logo Avalex
Logo Gemeente Emmen
VANG Afvalscan

Met de VANG Afvalscan weet je direct of jouw gemeente op koers ligt voor de VANG doelstellingen. Hulp nodig om de juiste keuzes te maken? We denken graag mee. 

Lees meer
Aanbestedings- en inbestedingstrajecten begeleiden

Grondstoffen inzamelen, verwerken, verwaarden en (weer) vermarkten. Dat vraagt afgestemde en flexibele processen. Daar kun je onze flinke ervaring met het begeleiden van aan- en inbestedingstrajecten bij gebruiken.

Lees meer
Afvalbeleid opstellen en uitvoeren

Het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) heeft belangrijke ambities. Gemeenten hebben een grote rol in de transitie naar meer hergebruik, passend afvalbeleid  is een must. We helpen je graag beleid op te stellen en uit te voeren. 

Lees meer
Beleidsonderzoek en -evaluatie

Werkende oplossingen beginnen bij weten waar je over praat. Onze beleidsonderzoeken en -evaluaties geven je waardevolle inzichten.

Lees meer
Circulair, impactvol en innovatiegericht inkopen

Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050. Onze beproefde inkoopmethodes maken het voor jouw bedrijf of organisatie mogelijk om bij te dragen aan een betere wereld.

Lees meer
Duurzame gedragsverandering in afvalbeleid

Of inwoners daadwerkelijk hun afval succesvol verminderen en scheiden hangt toch echt af van hun houding en gedrag. Daarom zijn wij voorstander van het integraal meenemen van gedragsverandering in het afvalbeleid. Niet makkelijk, wél nodig. We zetten de drie belangrijkste stappen op een rij.

Lees meer
Deel