Terug

Privaat-Publieke Samenwerkingen

Belangrijke maatschappelijke opgaven versnellen door samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen en burgers te creëren. Zo brengen wij transities tot bloei.

We helpen overheden maatschappelijke opgaven door te vertalen naar innovatiebeleid. Dat beleid zetten we om naar concrete programma’s en projecten. Landelijk en regionaal, en bovenal in optimale afstemming. Dit kunnen we goed omdat we zowel de publieke als de private sector door en door kennen. Bovendien hebben we sinds 1984 ervaring met innovatieprocessen, valorisatie en ecosysteem-denken.

We zetten daarbij onze stevige inhoudelijke kennis en ervaring met het belang van gedragen innovatie agenda’s, de kracht van regio’s, ons begrip van publieke en private belangen, onderlinge samenwerking van partijen in het ecosysteem en behoeften van ondernemerschap in en pakken dit vanuit verbinding met alle belanghebbenden aan.

Verschil zien, verschil maken


04 jul Wie jarig is, trakteert! KplusV bestaat 40 jaar. Heb jij een maatschappelijk vraagstuk waar je een werkende oplossing voor zoekt? Wij bieden je de unieke kans om ons gehele team een dag lang kosteloos in te zetten voor jouw vraagstuk. Lees meer
Deel