2023 ROTTERDAM KPLUSV 32

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Wij vinden dat Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) meer omvat dan alleen individuele inkoopcases. Het is een aanjager in jouw organisatie om structureel te bouwen aan betere inkoop. Naast goed inkopen, moet de rest van de organisatie ook goed georganiseerd zijn richting MVOI om de gewenste resultaten te behalen. Wij geloven dat een goed ingerichte structuur leidt tot de gewenste impact. Met ons MVOI-canvas, faciliteren we gesprekken die leiden tot een gedeelde visie en taal voor een krachtig MVOI-plan.

 

Verschil zien, verschil maken

Zijn budgethouders gecommitteerd? Vindt een rapportage en verantwoordingscyclus plaats? Op welke KPI’s wordt gestuurd? Welke routekaart heeft de organisatie om te komen bij het gewenste doel? En wat is dan het gewenste doel?

Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Teylingen
Logo Gemeente Vijfheerenlanden
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Veiligheidsregio Fryslan
Logo Gemeente Utrecht
Logo Gemeente Apeldoorn
Logo Rijnijssel
Logo Gemeente Enschede
Aanpak Duurzame bedrijfsvoering

Onze aanpak zorgt voor een gedragen strategie, betrokken medewerkers en management en een concrete routekaart om jouw bedrijfsvoering te verduurzamen. Lees meer over onze pragmatische drie stappen-aanpak.

Lees meer
Duurzame gedragsverandering

Duurzaam gedrag, hoe realiseer je dat binnen je bedrijf en in de samenleving? Wat vraagt het van je communicatie? Hoe betrek je mensen op een goede manier? En hoe creëer je draagvlak voor de o zo nodige gedragsverandering? Wij hebben de expertise. 

Lees meer
Rapid Circular Contracting en Rapid Impact Contracting

Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050. Onze beproefde inkoopmethodes maken het voor jouw bedrijf of organisatie mogelijk om bij te dragen aan een betere wereld.

Lees meer
Circulair bouwen

Door grondstofhergebruik en grondstofbeperking kan de bouwsector flink bijdragen aan een volledig circulaire economie in 2050. Wij zetten onze inhoudelijke expertise en verbindende kracht in voor de transitie naar circulair bouwen.

Lees meer
Zo koop je duurzaam in!
Deel