2024 06 01 Kplusv Kantoor+Directeuren 54

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame aanbestedingen, het verduurzamen van je vastgoed, een duurzaam mobiliteitsplan of Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; allemaal kansen voor je organisatie om zélf het goede voorbeeld te geven. Je wilt deze kansen benutten en planmatig, realistisch en mét de bereidheid van medewerkers verduurzamen. Maar hoe geef je hier handen en voeten aan?

Wij helpen je om jouw bedrijfsvoering structureel, eenvoudig en positief te verduurzamen. Met onze pragmatische aanpak wordt verduurzaming niet het verhaal van de Duurzaamheidsmanager, maar het succes van iedereen.

Verschil zien, verschil maken

Wat vraagt het verduurzamen van jouw bedrijfsvoering van de strategie? Hoe verduurzaam je structureel, eenvoudig en positief? Hoe wordt verduurzaming een kans terwijl 'het toch al zo druk is’? Hoe houd je het behapbaar voor medewerkers en zorg je dat zij voelen dat duurzaamheid een intrinsieke keuze is? Hoe bereik je naast medewerkers ook andere doelgroepen, bijvoorbeeld burgers? Hoe zorg je dat iedereen betrokken is? 

Duurzaam doen is de wens maar de omgeving houdt nog tegen
Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Leiden
Logo Omgevingsdienst Noord Holland Noord (1)
Logo Provincie Flevoland
Logo WBL
Aanpak duurzame bedrijfsvoering

Onze aanpak zorgt voor een gedragen strategie, betrokken medewerkers en management en een concrete routekaart om jouw bedrijfsvoering te verduurzamen. Lees meer over onze pragmatische drie stappen-aanpak.

Lees meer
Duurzame gedragsverandering

Een duurzame toekomst vraagt duurzaam gedrag van ons allemaal. Hoe veranderen we blijvend de manier waarop we omgaan met onze planeet? Wij coachen en begeleiden bij gedragsverandering, doen onderzoek naar gedragsaspecten, geven training en verzorgen presentaties over duurzame gedragsverandering. 

Lees meer
Circulair, impactvol en innovatiegericht inkopen

Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050. Onze beproefde inkoopmethodes maken het voor jouw bedrijf of organisatie mogelijk om bij te dragen aan een betere wereld.

Lees meer
Deel