Istock 1322693099 (2)

Maatschappelijke transities versnellen

De maatschappelijke opgaven van vandaag zijn groot en complex. Met innovaties en vernieuwende samenwerkingen kunnen we deze transities realiseren. Wij zetten vanuit inhoud en proces in op thema’s waar gedeelde belangen samen komen. Daar helpen we bij visievorming- en strategie én bij de uitvoering in programma's. We smeden nieuwe samenwerkingen en organiseren ze. Bijvoorbeeld met een Privaat-Publieke Samenwerking. We combineren transitiemanagement met innovatie-ecosysteemdenken. Dat levert inzichten en praktische handvatten op voor alle betrokkenen. En we evalueren en kijken vooruit. 

Zo genereren we maximale impact op onder andere de energietransitie, grondstoffentransitie, mobiliteitstransitie, het herstel van biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Verschil zien, verschil maken

Hoe vergroot je je bewustzijn van maatschappelijke opgaven? Hoe neem je partijen mee in de gewenste ontwikkelingen? Wat vraagt dit van visie, strategie en programmamanagement? Welke samenwerkingen zijn nodig om de maatschappelijke opgaven van nu op te lossen? Hoe bouw je Publiek-Private Samenwerkingen? Hoe vind je de juiste partners en bouw je waardevolle communities? 

Enkele opdrachtgevers
Logo Provincie Gelderland
Logo Clean Mobility Center
Logo IWS
Logo Generatione
Logo VNO NCW
Logo Circles
Transities waar we aan werken:
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

De realisatie van verduurzaming op bedrijventerreinen blijft vaak uit. Alles tegelijk aanpakken is duur en complex. Organisatiekracht en verbinding is nodig om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen en een duurzaam fundament onder een bedrijfsterrein te leggen.

Lees meer
Samenwerking energiehub organiseren

Netcongestie vormt een grote uitdaging op bijna alle bedrijventerreinen in Nederland. Een energiehub, een plek waar vraag en aanbod, opwek en opslag samenkomt, is onderdeel van de oplossing. Maar hoe realiseer je een energiehub?

Lees meer
Circulair bouwen

Door grondstofhergebruik en grondstofbeperking kan de bouwsector flink bijdragen aan een volledig circulaire economie in 2050. Wij zetten onze inhoudelijke expertise en verbindende kracht in voor de transitie naar circulair bouwen.

Lees meer
Circulair textiel

Geschat wordt dat de mode-industrie verantwoordelijk is voor 10% van alle koolstofemissies ter wereld. Van het textielafval recyclen we in Nederland slechts 30%. Duurzaam en circulair textiel is een vereiste voor een leefbare toekomst. Hoe zorgen we daarvoor?

Lees meer
Onze expertise op proces, realisatie en verbinding:
Strategie Ecosystemen

De ontwikkeling van sterke regionale ecosystemen vraagt om grondige kennis van ecosysteemontwikkeling, de regionale setting en de regionale stakeholders. Net als een goed beeld van het huidige ecosysteem en het doel en de richting van de doorontwikkeling van het ecosysteem. Wij hebben het in huis.

Lees meer
Programmering Ecosystemen

Tijd voor de uitvoeringsfase. Nu ga je resultaat zien van eerdere inspanning en impact zichtbaar maken. Wij hebben stevige programmamanagers die je helpen om jouw programma’s te ontwikkelen en uit te voeren.

Programmering Ecosystemen
Evaluatie en toekomstverkenning

Terugkijken om vooruit te kunnen. Onze aanpak leidt tot een evaluatierapport dat je diepgaand inzicht biedt of doelen van de transitie-opgaven zijn behaald en welke impact is gemaakt. Waren de voorwaarden aanwezig om tot transitieprogramma's te komen? Voor deze evaluatie kijken we zowel 'inside-out' als 'outside-in'. Daarop volgend doen we een toekomstverkenning, om jouw mogelijkheden voor doorontwikkeling van de transitieprogramma's in kaart te brengen.

Lees meer
04 jul Wie jarig is, trakteert! KplusV bestaat 40 jaar. Heb jij een maatschappelijk vraagstuk waar je een werkende oplossing voor zoekt? Wij bieden je de unieke kans om ons gehele team een dag lang kosteloos in te zetten voor jouw vraagstuk. Lees meer
Deel