2024 06 01 Kplusv Kantoor+Directeuren 104

Warmtetransitie

Jouw gemeente heeft de regierol in de warmtetransitie. Het doel: Nederland in 2050 volledig aardgasvrij. Om daar te komen heb je een hele reis voor de boeg: in 2026 staat het Warmteprogramma op de agenda en je wilt zo snel mogelijk met Wijkuitvoeringsplannen aan de slag. Liefst nog voor 2030. Grote mijlpalen die je zorgvuldig wilt bereiken. Er zijn veel partijen betrokken, dus samenwerking en draagvlak zijn essentieel. Wij gidsen je graag langs de etappes in de warmtetransitie, zodat je zo goed mogelijk van idee naar uitvoering komt.

Hoe geef ik vorm aan een publiek warmtebedrijf? Hoe ondersteun ik het natuurinclusief isoleren? Wanneer kan in welke wijk de gaskraan dicht? Hoe krijg ik collega’s en alle betrokken partijen mee in de opgave? En hoe zorg ik voor financiering en samenwerking met bewoners, bedrijven, netbeheerders en andere stakeholders?

Ga mee op Warmte Expeditie!

Op zoek naar een effectieve route om van idee naar gedragen beleid én uitvoering te komen? Ga mee op #WarmteExpeditie!

Deze zomer reizen we op LinkedIn langs belangrijke mijlpalen van de warmtetransitie en praten je bij over nieuwe ontwikkelingen.

Open de routebeschrijving hiernaast, volg ons op LinkedIn en start je reis! 

Infographic Warmte Expeditie - warmtetransitie

Een goed verzorgde reis bevat de volgende etappes:
Etappe 1: Warmteprogramma

In deze etappe maak je de strategische keuzes. Hoe vul je als gemeente de regierol in de warmtetransitie in? Hoe zorg je voor succesvolle samenwerking met partners en bewonersinitiatieven? In welke gebieden start je? Dit vormt de basis voor het warmteprogramma en helpt je om de gemeentebrede of wijkgerichte aanpak verder te brengen.

Warmteprogramma
Etappe 2: Gemeentebrede aanpak

Elke eigenaar van een gebouw of huis moet verduurzamen. Wat hebben je inwoners nodig? Wie betrek je? Welke fasen doorloop je en wat gaat dat kosten? In deze etappe zorgen we voor synergie tussen lopende initiatieven en versnelling door een effectieve doelgroepenaanpak.

Gemeentebrede aanpak warmtetransitie
Etappe 3: Warmtenetten

Is een warmtenet een haalbare en betaalbare optie in jouw gemeente? In deze etappe kijk je naar de techniek, financiering, stakeholders en organisatie, juridische aspecten en impact op de omgeving. We bieden inzicht en helpen je met de financiering, het organisatiemodel en het verkrijgen van draagvlak. We gidsen je door een zorgvuldig proces van idee naar uitvoering. 

Integrale procesbegeleiding warmtenet
Etappe 4: Uitvoeringsplan en gebiedsaanpak

In startwijken verken je wat er nodig is om ze aardgasvrij te maken. Samen met betrokkenen en inwoners maak je de warmteoplossing voor de wijk of buurt concreet. Hoe start je dit op? Wat is een goed moment om inwoners erbij te betrekken? Wat kost het om aardgasvrij te worden? Samen ontwikkelen we een succesvolle wijkaanpak. Van visie naar doen.

Uitvoeringsplan en gebiedsaanpak
Etappe 5: Monitoring en evaluatie

Als je beleid maakt, wil je ook weten wat de impact daarvan is. Waaraan heb je publieke middelen besteed? Welk maatschappelijk effect heb je daarmee bereikt? Waar moet je de koers eventueel bijstellen? Met onze monitoringsinstrumenten en evaluaties heb je inzichtelijk waar je op koers ligt en waar extra beleidsinzet noodzakelijk is om de doelstellingen te behalen.

Monitoring en evaluatie warmtetransitie
Onze aanpak

Wij helpen je met het ontwikkelen van een succesvolle wijkaanpak in jouw gemeente. Van ambitie naar actie.

Maak een vliegende start

De technische oplossingen om van het aardgas af te gaan, zijn in beeld. Maar waar start je? Samen ontwikkelen we een aanpak die is afgestemd op de kansen in jouw gemeente. Iedere wijk of buurt is anders. Maar geleerde lessen zijn altijd waardevol. We zorgen er samen voor dat je bij elk 'etappe' met een goede basis begint.  

Deel