Istock 1152159864 (1)

Privaat-Publieke Samenwerking

We hebben complexe maatschappelijke opgaven op te lossen. Niemand kan die alleen de baas. Slimme samenwerkingen zijn nodig. Het vereist visie, kennis en ervaring om partijen met een sleutelrol bij elkaar te brengen. Daar komen wij in beeld. Met expertise en gevoel voor waar de kansen liggen, begeleiden wij transities en processen die leiden tot werkende oplossingen. Oplossingen waarin we publieke en private belangen samenbrengen, de beste actoren verzamelen en ondernemerschap en innovatie bevorderen. Dat betekent versnelling van de samenwerking tussen partijen op weg naar een duurzame, inclusieve en innovatieve toekomst. 

Verschil zien, verschil maken

Hoe vergroten we door samenwerking onze impact op belangrijke transities? Hoe realiseren we een Privaat-Publieke Samenwerking met de juiste doelen, partners en programmering? Hoe bereiken en betrekken we bedrijven bij onze Privaat-Publieke Samenwerking? Hoe onderscheiden we ons van andere PPS’en in het themaveld? Hoe maken we de schaalstap van regionale naar nationale en Europese funding? Hoe vergroten we door samenwerking met andere PPS’en de impact van onze activiteiten? Hoe bepalen we de ontwikkeldoelen voor de PPS? 

Het Nederlandse innovatiebeleid - wat gaat er goed, wat kan er beter?
Enkele opdrachtgevers
Logo Provincie Noord Brabant
Logo Clean Mobility Center
Logo Ministerie EZK
Logo Den Haag
Logo Radboudumc
Logo Brainport Industries
Logo BOM
Logo 8RHK Ambassadeurs
PPS'en initiëren, managen en evalueren

Een duidelijke visie, betrokken stakeholders en een goede strategie zijn de basis van een impactvolle Privaat-Publieke Samenwerking. Als de PPS er is, is het actief, relevant en actueel houden ervan en het doorontwikkelen van belang. Dat vraagt om goed management en scherpe evaluatie. Wij zetten graag onze ervaring met en bottom-up aanpak voor het initiëren, managen en evalueren van PPS'en in. 

Lees meer
Strategievorming PPS

Een PPS met impact heeft een gedragen strategie en een gezamenlijk toekomstbeeld, waarin direct betrokkenen en stakeholders zich herkennen en waaraan zij zich kunnen en willen verbinden. Onze aanpak voor strategievorming leidt hiertoe. 

Lees meer
Programmering PPS

Een programmering met impact en waarde voor betrokkenen en stakeholders. Daarmee kan een PPS het verschil maken. Met onze kennis en ervaring en pragmatische aanpak, bedenken en realiseren wij  relevante programmering voor de samenwerking. 

Lees meer
Businessmodel PPS (door)ontwikkelen

De wereld blijft veranderen en als Privaat-Publieke Samenwerking wil je relevant blijven. Daarom is het belangrijk om periodiek het businessmodel van de samenwerking te evalueren en deze door te ontwikkelen.

Lees meer
Deel