Renate Bouwman

Adviseur

06 81 47 57 47

Profiel

Mensen maken het verschil. Als je investeert in de ontwikkeling en groei van talenten van mensen, levert dat rendement op. Dat is mijn overtuiging. Organisaties, overheden en onderwijsinstellingen staan voor grote uitdagingen om een meer innovatieve, duurzame en sociale economie te realiseren. Dat betekent dat ontwikkeling van human capital een strategische prioriteit is voor elke organisatie in Nederland.

Voor onderwijsinstellingen vraagt dit om onderwijs waar, naast vakmanschap en vaardigheden, de ontwikkeling van talenten van huidige en toekomstige professionals gefaciliteerd wordt. Zodat zij aansluiten op een steeds veranderende arbeidsmarkt die andere vaardigheden vraagt of voor beroepen die nu nog niet bestaan. Voor MKB-organisaties vraagt dit om samenwerking met andere MKB-organisaties en het onderwijs om talent te ontwikkelen en te behouden. Zodat zij gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en groei als professional. Om bijscholing of omscholing te blijven bieden om een leven lang te ontwikkelen. Want leren stopt niet bij het betreden van de arbeidsmarkt. Voor overheden betekent dit een strategische opgave om het aantrekken en behouden van talent regionaal te faciliteren. Om het aanwezige arbeidspotentieel te benutten en beter te laten aansluiten op de arbeidsmark en werkgevers in de regio.

“Een bijdrage leveren aan talentonwikkeling, dáár kom ik mijn bed voor uit.”

Als katalysator breng ik beweging en heb een scherpe blik. Ik werk vanuit het vertrouwen dat het kan ben focus op het gewenste resultaat. Ik ben daadkrachtig en nieuwsgierig naar wat mogelijk is. Graag ga ik op ontdekkingsreis naar het potentieel van mensen en organisaties. Ik opereer met open vizier vanuit persoonlijke verbinding. De kernwaarden in mijn werk zijn vakmanschap, autonomie, samenwerken en werkplezier.

Mijn talent zet ik graag in voor organisaties om het maximale potentieel van medewerkers te benutten. Om samenwerking te bevorderen zodat talentontwikkeling en groei van huidige en toekomstige professionals optimaal wordt gefaciliteerd. Om programma’s te realiseren waarbij human capital wordt ontwikkeld en wordt benut voor alle doelgroepen van medewerkers. Zodat ik impact kan realiseren voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar talent op waarde wordt geschat.

 

 

"Een bijdrage leveren aan talentonwikkeling, dáár kom ik mijn bed voor uit."

Renate Bouwman

06 81 47 57 47

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.