Istock 1282456779

Benchmark versnelt digitalisering mkb’ers in Arnhem-Nijmegen

Resultaat: meer dan 500 adviesrapporten die een nulmeting vormen over hun ontwikkeling op het vlak van digitalisering

Opdrachtgever: de regiogemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland en The Economic Board

Onze rol: het uitzetten van een benchmark, opvolgen van adviezen en doorverwijzen naar lokale ondernemers

Door de krachten van verschillende gemeenten en de provincie Gelderland te bundelen, wist de regio Arnhem-Nijmegen eind 2020 een MKB-deal binnen te halen. Samen zetten zij zich in voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van ondernemingen. Met de MKB-Deal heeft de regio Arnhem-Nijmegen bewustwording gecreëerd en kennis gedeeld rondom digitalisering. Met het aanbieden van een benchmark is op een voor ondernemers aantrekkelijke wijze inzicht gegeven in de verschillende vraagstukken rondom digitalisering.

Uitdaging mkb

Ondernemers hebben vaak geen tijd om na te denken over digitalisering. Hierdoor blijft het brede mkb achter op het vlak van digitalisering in vergelijking met start-ups en corporates. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte middelen vrij om verbeteringen aan te brengen. De regio Arnhem-Nijmegen greep deze kans aan om de uitdagingen op het gebied van digitalisering van het mkb inzichtelijk te maken.

Onze rol

Wij hebben bijgedragen aan het verkrijgen van inzichten over digitalisering door het uitvoeren van een benchmark. Hieruit zijn meer dan 500 adviesrapporten voortgekomen voor ondernemers, waarin ze werden vergeleken op vier thema's: online veiligheid, digitale marketing en verkoop, gegevensverzameling en automatisering. Naast deze adviezen zijn ze ook doorverwezen naar lokale ondernemers. Ondernemers helpen ondernemers!

Benchmarkresultaten

De benchmark toont aan dat ondernemers goede resultaten behalen op het gebied van online veiligheid, maar ook nog zeker kunnen investeren in andere digitaliseringsvraagstukken.

Het is belangrijk voor een ondernemer om te weten waar ze in kunnen investeren. Door te digitaliseren werken ze efficiënter, besparen ze geld en behouden ze focus op de kernactiviteiten van de onderneming. Door het via de ingevulde benchmarks verkregen beeld kan de regio in de toekomst nog gerichter instrumenten aanbieden om het mkb te ondersteunen op het vlak van digitalisering. Zo kunnen er in de toekomst nog meer bedrijven stappen zetten om digitaler en daarmee toekomstbestendig te worden.

Deel