Brabantleert

Brabant Leert

Resultaat: €5 miljoen subsidie voor Brabant Leert

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Onze rol: succesvol subsidie aantrekken voor Brabant Leert van het Ministerie SZW

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant en het platform BrabantLeert trokken we €5 miljoen subsidie aan. Daarna hielpen we bij de opstart van het project waarmee werkenden en werkzoekenden in Noord-Brabant begeleiding krijgen bij loopbaanontwikkeling en leven lang ontwikkelen.

Met de subsidie krijgt BrabantLeert een stevige impuls voor de uitvoering van 2.000 ontwikkeladviezen, 1.000 begeleidingstrajecten en 3.800 scholingstrajecten voor werkenden en werkzoekenden in Noord-Brabant.

De subsidieregeling NL Leert heeft als doel om met inzet van sectoraal maatwerk van SZW de negatieve impact van de Corona-crisis op de arbeidsmarkt te verkleinen. 

“In zeer korte tijd, 1 week, moesten we van de intentie om een subsidie aan te vragen komen tot een succesvolle aanvraag. Dat vraagt extra ondersteuning en werken onder grote tijdsdruk. Dank de inzet van KplusV konden wij met Brabant Leert de aanvraag doen. En dat maakte dat we de uitwerking van de aanvraag tot een succesvol uitvoeringstraject ook aan KplusV gegund hebben.”

Marjolein Schooleman
Strateeg Talentontwikkeling / procesmanager Kennis voor Brabant

Uitdaging arbeidsmarkt

Het is duidelijk dat werk en de arbeidsmarkt onherroepelijk veranderen. Medewerkers moeten dus stil staan bij eigen ontwikkeling en werkgevers bij de kansen die ontwikkelen biedt. Het platform BrabantLeert is ontwikkeld voor werkende Brabanders die hun baan dreigen te verliezen of zich willen om- of bijscholen. Zij krijgen er informatie, begeleiding en een groot aanbod van online scholingsmogelijkheden. Zodat ze hiermee werk in hun sector kunnen behouden of ander werk kunnen vinden.

Onze aanpak

Wij hielpen het samenwerkende consortium met de uitwerking van het projectplan, de begroting, de samenwerkingsafspraken en de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Als kwartiermaker starten we momenteel met het samenwerkende consortium het project zo snel mogelijk succesvol op en zorgen we dat de uitvoering goed verloopt. 

Tom 1 Vierkant
Tom van de Schoot

Adviseur en partner

Deel