Catering

Circulaire, gezonde en sociale catering voor gemeente Apeldoorn

Resultaat: het "Huis van de stad" biedt nu een circulaire, gezonde en sociale catering aan dat staat als een huis

Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn

Onze rol: training en begeleiding van circulair inkopen met aanbestedingsmethodiek RCC

De gemeente Apeldoorn stond voor de complexe taak om haar catering niet alleen circulairder, maar ook gezonder te maken… met daarnaast sociale impact. Hoe pak je dat aan? Samen, in co-creatie met de leverancier. Zo combineer je de expertise van binnen de gemeente Apeldoorn met de expertise in de markt. De gemeente heeft Rapid Circular Contracting (RCC) gebruikt om een innovatieve cateraar te selecteren die zich als een maatschappelijke partner opstelt. Samen hebben ze alle doelstellingen bereikt: een circulaire, gezonde en sociale catering.

Circulaire, gezonde en sociale catering

Het “Huis van de Stad” in Apeldoorn werd grondig gerenoveerd, waarbij het eetcafé een centrale ontmoetingsplek werd. De doelstelling was onder andere dat iedereen zich thuis voelde en kon genieten van circulair verantwoorde, betaalbare, gezonde en gevarieerde maaltijden en tussendoortjes. De cateringvoorziening moest daarnaast bijdragen aan de ambities van Apeldoorn op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en sociale cohesie.

De gemeente Apeldoorn realiseerde zich dat het hiervoor moest samen werken met een cateraar die zich intrinsiek ontwikkelde op deze gebieden. Ook gedurende het contract. Een aanbieder die bovendien snel op veranderende omstandigheden kon inspelen en daar wellicht het voortouw kon nemen c.q. zelf innoveert.

Een hele complexe uitdaging. En alleen mogelijk als de meest ambitieuze cateraar wordt gevonden. Die daarna in samenwerking met de gemeente, dubbele expertise, werkt aan de catering die niet alleen circulair is, maar ook gezond, lekker en sociaal.

Traditionele aanbestedingen bereiken dit doel niet, omdat toekomstige dienstverlening niet scherp gedefinieerd kan worden. Bovendien was onzeker of de markt wel klaar was om aan deze vraag te voldoen.

Innovatieve aanbesteding

Een lunch die echt circulair, gezond en vooral lekker is? En op heel korte termijn 'staat als een huis'? Dat is gelukt door de aanbesteding nu eens niet traditioneel uit te voeren maar met de op innovatiegerichte methode RCC. De bezoekers worden verleid om betere keuzes te maken. Een wens van de gemeente en door co-creatie van de gemeente en de meest ambitieuze cateraar mogelijk gemaakt.

Daarnaast zorgt de cateraar voor een sociale omgeving, werkleerplekken én dagbesteding, waarin mensen tot bloei komen. Ook gedurende het contract blijven de gemeente en cateraar in partnerschap actief werken aan duurzame kansen.

Wij hebben Apeldoorn getraind om RCC succesvol toe te passen, zodat een innovatieve cateraar kon worden geselecteerd waarmee Apeldoorn als partners kon optrekken om haar maatschappelijke ambities te realiseren.

“Ik heb genoten van de aanbesteding. Eindelijk een aanbesteding waarbij we samen in vertrouwen konden bouwen en ontdekken, in plaats van vooral voorkomen dat je fouten maakt waardoor je het minimaal gevraagde krijgt.”

Robert Erkens | Projectleider gemeente Apeldoorn

Inger 1 Vierkant
Inger Bos

Adviseur

Deel