Flevoland Akkoord KBA

Circulaire economie & duurzame energie in Flevoland

Resultaat: de provincie geeft het goede voorbeeld op gebied van circulair en energieneutraal woon-werk en zakelijk verkeer en circulair inkopen

Opdrachtgever: provincie Flevoland

Onze rol: procesmanager voor duurzame mobiliteit en circulair inkopen

Flevoland wil in 2030 een circulaire en energieneutrale provincie realiseren. Ze willen als provinciale organisatie het goede voorbeeld geven: van inkoop en afval tot het verduurzamen van vastgoed, mobiliteit en infrastructuur. Om de vraag naar groene grondstoffen en gebruikte materialen te verhogen en ondernemers te stimuleren om circulair te werken. We zijn gevraagd om als procesmanager het circulair en energieneutraal inkopen en woon-werkverkeer en zakelijk verkeer te faciliteren. 

Onze driestappen aanpak
We hebben onze driestappen aanpak ingezet met de nulmeting, keuzenotitie, agendavorming en het actieplan. Daarbij leggen we de focus op eigenaarschap, van moeten naar willen, en het actief sturen op maximale ruimte en hoge ambities.

We hebben bijvoorbeeld werkateliers over de bouwstenen van het plan en challenges georganiseerd. Hierbij hebben we medewerkers uitgedaagd om twee weken 100% circulair, afvalvrij en energieneutraal te werken. Hierdoor kwamen prikkels in de organisatie naar boven die we weg konden nemen, om het volledig circulair en energieneutraal werken mogelijk te maken. Dat gaat van het niet verpakken van koeken in de kantine, het reduceren van het verpakkingsmateriaal bij leveringen tot aan het faciliteren van een flexibele manier van reizen; met mooi weer de fiets en met slecht weer het openbaar vervoer. 

Blijvend duurzaam gedrag
Doordat er gewerkt werd met de energie die er aanwezig is in de organisatie en er eigenaarschap is gecreëerd in alle lagen van de organisatie, kon een blijvend duurzaam gedrag worden gerealiseerd. Hiermee zijn flinke stappen gemaakt richting een circulaire en energieneutrale provincie in 2030.  

‘We geven als provinciale organisatie het goede voorbeeld: van inkoop tot aanbesteding. Waar mogelijk zetten we zelf de stap naar circulair. Het zijn mogelijkheden waarmee we de vraag stimuleren naar groene grondstoffen en gebruikte materialen en ondernemers stimuleren om circulair te werken’.
Provincie Flevoland

Karlijn 1 Vierkant Nieuw
Karlijn Bakker

Adviseur en partner

Deel