Deventer

Circulaire fabrieken

Resultaat: De CleanTech regio (Apeldoorn-Zutphen-Deventer) heeft grote ambities op het terrein van Circulaire Economie. Met het programma Circulaire Fabrieken wordt de maakindustrie in de regio verder op weg geholpen en begeleid om circulaire ambities waar te maken

Opdrachtgever: VNO-NCW Midden 

Onze rol: KplusV doet het programmamanagement. Samen met Saxion Hogeschool wordt dit programma invulling gegeven

Impact

Binnen het programma Circulaire Fabrieken is een quick scan voor de maakindustrie ontwikkeld, worden analyses per bedrijf uitgevoerd en hebben we een aanbod ontwikkeld van begeleiding, vouchers en een fonds om ondernemers bij te staan. In kennisbijeenkomsten wordt kennis in de regio gedeeld, en in Challenge Weeks werken bedrijven, experts en studenten samen aan oplossingen van concrete uitdagingen.

Video

Afhankelijk van de situatie volgt een bedrijf een of meer delen uit het project. Eerst gaat het bedrijf aan de slag met de Quick Scan, die inzicht geeft in waar het nu staat en de basis is voor intake voor het vervolg van het project. Vervolgens gaat het bedrijf zijn circulaire ambities stapsgewijs omzetten in een concreet businessplan en wordt daarbij ondersteund met kennis, het netwerk en de diverse technische en business tools die via het project ter beschikking worden gesteld. Denk aan vouchers voor inkoop van speciale expertise of voor het afsluiten van innovatiecontracten, hulp bij matchmaking of ketensamenwerking, het oplossen van specifieke challenges e.d. Voor een aantal plannen die market- en investment ready zijn is een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken mogelijk.

Bernedine 1 Vierkant (1)
Bernedine Bos

Adviseur

Deel