Istock 103897157

Circulaire inkoop door woningcorporatie Kleurrijk Wonen

Resultaat: sloop en herbouw van 32 woningen op een circulaire, duurzame en innovatie wijze ingericht

Opdrachtgever: woningcorporatie Kleurrijk Wonen

Onze rol: gehele traject van de aanbesteding begeleid

Als woningcorporatie 13 woningen gaan slopen en 19 woningen herbouwen? En dat op een circulaire, duurzame en innovatieve wijze, zowel voor sloop als herbouw?  Dat kan! Maar dan zal er niet traditioneel moeten worden ingekocht, want dan krijg je wat je al hebt. Wij hebben woningcorporatie Kleurrijk Wonen geholpen om de uitvraag anders aan te pakken middels de Rapid Circular Contracting methode. De meest ambitieuze inschrijver, Klokgroep, is geselecteerd. Samen hebben Kleurrijk Wonen en Klokgroep de toekomstige sloop en herbouw ingekleurd: circulair, gebruik toekomstbestendige energieconcepten, klimaatadaptatief & biodiversiteit en een optimaal partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

“Steek je licht op bij KplusV voor inspirerende ideeën, aanstekelijke aanmoedigingen en verfrissende visies.”

Judith Consen | Adviseur Projectmanager

Uitdaging

Woningcorporaties zoals Kleurrijk Wonen staan voor de complexe uitdaging om de bestaande en nieuwe woningvoorraad circulair en duurzaam te maken. Kies dan maar eens de bouwer die samen met de opdrachtgevende woningcorporatie dat kan ontwikkelen. En dat in een steeds korter wordend tijdsbestek waarin innovatie oplossingen zich steeds verder ontwikkelen. 

Onze aanpak

Kleurrijk Wonen heeft ons in de arm genomen om het dynamische inkoopproces te ondersteunen. De meest ambitieuze partner is uitgekozen, waarbij de uitkomst niet meteen helemaal is dichtgetimmerd met een Plan van Eisen. Op basis van circulaire ambities gaan woningbouwcorporatie en inschrijver samen de circulaire en duurzame oplossingen realiseren, waarbij alle ruimte is om voortdurend te innoveren. En dat in een relatief zeer korte periode. Zo is gebruik gemaakt van de kennis van de opdrachtgever en de kennis in de markt. Samen sta je sterk, ook vooral in de fase na ondertekening van de contracten.

Deel