Laser

Doorontwikkeling van een onderzoeksinstituut in het innovatie-ecosysteem

Resultaat: een blauwdruk en verschillende detail-roadmaps opgeleverd, waardoor HFML-FELIX precies weet welke acties het in gang moet zetten op de korte en langere termijn, en waarvoor ook tijdens het proces al bestuurlijk commitment voor is gegenereerd

Opdrachtgever: HFML-FELIX

Rol: faciliteerden het hele proces om tot een blauwdruk en roadmap te komen 

Verkennen van samenwerking met bedrijven, netwerken en overheden

HFML-FELIX heeft zich in 10 jaar ontwikkeld tot een topfaciliteit van wereldformaat. Deze ontwikkeling is grotendeels met tijdelijke middelen (FOM/NWO e.a.) gefinancierd naast de structurele inzet vanuit Radboud Universiteit. De huidige financieringsbasis is onvoldoende voor continuering en doorontwikkeling van HMFL-FELIX.

Aanpak

HFML-FELIX heeft de ambitie om een nationaal instituut te worden, en een structurele (financiële) basis te genereren. Welke stappen moet het zetten om enerzijds die erkenning en financiële basis te krijgen, anderzijds die basis te verbreden door interessante product-marktcombinaties te ontwikkelen?

Wij hebben met HFML-FELIX de onderstaande processtappen doorlopen. Volgens HFML-FELIX is het proces zeer nuttig geweest, al was het voor hen af en toe wel ‘een rollercoaster’. Dit proces hadden ze zonder KplusV niet zo snel en gestructureerd kunnen doorlopen.

“KplusV heeft door de blik van buiten, het stakeholdernetwerk en de kennis van de context, snel toegevoegde waarde en concrete handvatten voor het instituut kunnen bieden.”

Bernedine 1 Vierkant (1)
Bernedine Bos

Adviseur

Deel