Digiscan 0

Een sprong voorwaarts voor mkb met het Digitaliseringsoffensief

Impact: 1.000 ondernemers vraaggestuurd geholpen met digitalisering

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Ready to Scale, Hogeschool van Amsterdam en MKB Amsterdam

Onze rol: Projectleiderschap

Het Digitaliseringsoffensief, met partners zoals de gemeente Amsterdam, Ready to Scale en MKB-Amsterdam ondersteunt mkb’ers in Groot-Amsterdam bij het verzilveren van digitaliseringskansen. Veel traditionele mkb-bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de snelle technologische ontwikkelingen, zoals artificial intelligence, en weten vaak niet hoe ze deze kunnen benutten voor hun bedrijf. Deze kloof in kennis en toepassing vormt een grote uitdaging​​.

Het Digitaliseringsoffensief heeft zich gericht op het versterken van het ecosysteem voor ondernemers door het aanbieden van op vraaggestuurde ondersteuning aan het mkb. Het project heeft bewezen dat aanzienlijke winsten kunnen worden behaald door de inzet van digitale tools​​.

Gedurende de looptijd van het programma zijn veel ondernemers bereikt en ondersteund. Dit heeft geleid tot directe verbeteringen in hun bedrijfsvoering en het opschalen naar nieuwe niveaus door het gebruik van digitale middelen​​.

Er wordt momenteel een nieuw plan ontwikkeld voor het versterken van de Amsterdamse innovatie-economie, wat mogelijk een vervolg op het Digitaliseringsoffensief zou kunnen zijn. Dit zou zich richten op het breder verspreiden van (digitale) innovatie door de stad​​.

Het Digitaliseringsoffensief heeft aangetoond dat wanneer traditionele mkb-bedrijven de juiste tools en ondersteuning krijgen, zij aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken in de digitale wereld. Het potentieel voor een vervolg biedt hoop op verdere groei en innovatie in de Amsterdamse regio.

Deze case illustreert de impact van het Digitaliseringsoffensief op het midden- en kleinbedrijf in Amsterdam, met een nadruk op de noodzaak van digitale transformatie en de positieve resultaten die het programma heeft bereikt.

“Digitalisering en innovatie zijn belangrijk voor de Amsterdamse economie. Er liggen veel kansen voor ondernemers, maar je ziet vaak – en zeker bij de traditionele mkb’er – dat zij vaak niet voldoende weten wat er op hen afkomt en wat ze met daarmee moeten. De ontwikkelingen gaan dan ook snel, kijk maar naar artificial intelligence bijvoorbeeld. Maar ze hebben er wel mee te maken en ze kunnen er ook profijt van hebben! Dat was reden genoeg om het Digitaliseringsoffensief te starten”

Bas Beekman | programmamanager van StartupAmsterdam

 

Lees gehele interview op Digitaliseringsoffensief
Dwayne 1 Vierkant
Dwayne van der Klugt

Adviseur en partner

Deel