Istock 1465697140

Herijking van de arbeidsmarktstructuur

Resultaat: We leveren de basis voor de herijking van de arbeidsmarktinfrastructuur: een tussenevaluatie van het functioneren van regionale mobiliteitsteams en een samenvattende notitie.

Opdrachtgever: Arbeidsmarktregio/ regionale mobiliteitsteams 

Onze rol: Procesbegeleider, onderzoeker en adviseur

Mensen die al langere tijd werkloos zijn of met werkloosheid worden bedreigd, kunnen ondersteuning krijgen van één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Deze zijn aanvankelijk opgezet om mensen die hun baan verloren door de pandemie, te ondersteunen. De verwachte werkloosheidspiek bleef uit en de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. KplusV is gevraagd om te adviseren in de benodigde herijking van de arbeidsmarktstructuur.

 

Basis voor de herijking

Bij de herijking van de arbeidsmarktstructuur staat de huidige arbeidsmarktinfrastructuur, met name de regionale mobiliteitsteams, centraal. Wij werken aan evaluaties met betrekking tot het functioneren van het RMT binnen de arbeidsmarktregio. Het resultaat hiervan is een notitie die een samenvattend beeld geeft. Dit overzicht vormt de basis voor de herijking van de arbeidsmarktinfrastructuur.

In het RMT werken diverse publieke en private partijen samen, zoals gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen. De verwachting is dat de arbeidsmarktregio's een cruciale rol zullen spelen in de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Het RMT-team van adviseurs en coaches helpt mensen met de route naar hervatting of  ander werk. Het RMT-team gaat uit van de vraag van de burger, kijkt naar wat nodig is en zetten passende praktische, laagdrempelige oplossingen in voor de ondersteuningsvragen. Hiervoor zijn door het ministerie van SZW aanvullende middelen (ontschot budget) ter beschikking gesteld.

Eén centraal loket voor integrale dienstverlening

Het is de verwachting dat de arbeidsmarktregio's vanuit het Rijk een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt worden toebedeeld. Er wordt gestreefd naar de oprichting van Regionale Werkcentra, die als centraal loket fungeren voor integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

Veel ontwikkelingen en initiatieven lopen parallel aan elkaar. Daarom zijn arbeidsmarktregio’s stevig zoekende naar de wijze waarop zij zichzelf positioneren en waarop zij in de nabije toekomst het beste kunnen samenwerken in het verlengde van de ervaringen vanuit het RMT. Niet onbelangrijk hierbij is dat ook wordt gestreefd naar de intensivering van de samenwerking met de onderwijspartners en de WSP’s. Ook zij vormen belangrijke schakels in het laten functioneren van een passende arbeidsmarkt met de focus op een hogere (inclusieve) arbeidsparticipatie.

Het belang van evaluaties

In arbeidsmarktregio’s voeren wij tussentijdse evaluaties uit. Deze evaluaties helpen niet alleen om terug te kijken naar de ontwikkeling van het RMT, maar ook om vooruit te kijken naar regionale ontwikkelingen en de integratie daarvan in de huidige samenwerkingen. Dit is essentieel om te anticiperen op toekomstige veranderingen vanuit het Rijk en overlappingen in dienstverlening te voorkomen.

Onze procesaanpak

Wij vinden het belangrijk dat in de evaluatie terug en vooruit gekeken wordt en dat alle stakeholders intensief worden betrokken in de ontwikkeling van een wezenlijke en vitale werk-onderwijsinfrastructuur. Tijdens de bijeenkomsten adresseren we het gesprek over de waarde van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de arbeidsmarkt in de regio, de kern van de gezamenlijke dienstverlening en hoe deze effectief en efficiënt vorm kan worden gegeven. Wat moet worden behouden voor de toekomst? Wat kan worden verbeterd? Wat is nodig voor elke organisatie en voor het collectief om daar te komen?

Waarom KplusV?

KplusV draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en heeft ervaring met vele projecten voor gemeenten, arbeidsmarktregio's en het Rijk. Of het nu gaat om evaluaties, herijkingen of de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap. Zo werk(t)en we bijvoorbeeld aan de landelijke evaluatie Perspectief op Werk, de verkenning naar publiek/private detacheringsvarianten, de bedrijfsevaluatie van Sociaal Ontwikkelbedrijven en het opzetten en ondersteunen van programma’s met betrekking tot de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap.

Wil je verder praten over de optimalisatie van de arbeidsmarktstructuur in jouw regio? Neem dan contact op met Marco de Weger of Aniek van Gerwen. Ze delen graag hun ervaringen en aanpak voor een effectievere en inclusievere arbeidsmarkt.

Deel