Istock 1158126630

KplusV werkt aan het vergroten van impact van sociale ondernemingen

Resultaat: versnelling van de transitie naar een inclusieve en duurzame samenleving 

Opdrachtgever: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Onze rol: het analyseren van ecosystemen voor sociale ondernemingen, het ontwikkelen van tools voor de analyse, (door)ontwikkeling van  innovatieve businessmodellen en het vertalen van nieuwe inzichten naar concrete acties voor sociale ondernemingen en stakeholders. 

Hoe kunnen sociale ondernemingen opschalen en een serieuze bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen? Samen met de Universiteit Utrecht en andere partijen werken we de komende tijd in een consortium aan de schaalbaarheid van sociaal en community-gedreven ondernemers. Onze opdracht: het (door)ontwikkelen van innovatieve businessmodellen en het delen van inzichten uit de onderzoeken met stakeholders in de praktijk. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de transitie naar een inclusieve en duurzame samenleving versnellen.

Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen

Sociaal en community-gedreven ondernemers (SCEs) komen met vernieuwende oplossingen voor lokale maatschappelijke uitdagingen. Echter, het opschalen van hun impact is lastig vanwege de complexiteit, conflicterende belangen en tegenwerking door bestaande, grotere spelers. In dit project werken we vanuit verschillende disciplines samen met SCEs en belangrijke stakeholders. Via gezamenlijke leerprocessen en tools zoeken we naar nieuwe inzichten om de impact van sociale ondernemers te versterken en vergroten.

Energietransitie en lokale zorg

Vanuit KplusV leveren we een bijdrage door ecosystemen voor SCEs te analyseren, tools voor de analyse te ontwikkelen en innovatieve businessmodellen (door) te ontwikkelen. Nieuwe inzichten vertalen we naar concrete acties voor SCEs en stakeholders. Tevens gaan we samen met Universiteit Utrecht een cursus voor beleidsmakers opzetten over ecosystemen voor SCEs. Hierbij richten we ons specifiek op de energietransitie en op lokale zorg. Dit doen we onder leiding van prof. dr. Niels Bosma van de Universiteit Utrecht, penvoerder van het project.

‘In dit project laten we zien dat sociale ondernemingen in een sterk ecosysteem en met de juiste tools kunnen opschalen en een serieuze bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen.’

Lukas Held | adviseur sociale economie bij KplusV

Meer weten?
Deel