Digilab Flevoland

Projectleiderschap Digilab Flevoland

Resultaat: 1400 studenten van 4 scholen in Flevoland helpen 300 MKB-bedrijven met het digitaliseren van hun onderneming

Opdrachtgever: De penvoerder van Digilab Flevoland is het MBO College Lelystad. Daarnaast zijn ook MBO College Almere, ROC Friese Poort Emmeloord  en Windesheim Almere betrokken bij Digilab

Rol: projectleider

Meer samenwerking in de provincie Flevoland tussen scholen en regionaal MKB

Digilab Flevoland is een unieke samenwerking tussen drie MBO-instellingen en één HBO. Binnen Digilab Flevoland werken 1400 studenten aan vraagstukken van 300 regionale MKB-bedrijven. Deze vraagstukken gaan over online marketing, data-analyse, automatisering of online veiligheid. Het doel van Digilab is drieledig:

  1. Studenten meer laten leren in de praktijk en daardoor beter voorbereiden op het werkveld waar ze straks in terecht komen
  2. Ondernemers in de regio op weg helpen met het digitaliseren van hun bedrijf.
  3. Studenten kennis laten maken met het regionale bedrijfsleven

Naast het feit dat een grote hoeveelheid MKB-ers en studenten profijt hebben van het project, zorgt Digilab ook voor meer verbinding tussen de scholen in de regio. Op één van de events van Digilab Flevoland hebben 30 docenten van de vier verschillende scholen met elkaar kennisgemaakt en gebrainstormd over op welke manieren Digilab Flevoland verbeterd kan worden.

Projectleiderschap Digilab Flevoland

Digilab Flevoland is ontstaan naar aanleiding van een subsidieaanvraag voor een Digitale werkplaats in de provincie Flevoland bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. KplusV heeft ondersteund bij deze subsidieaanvraag en nadat de subsidie was goedgekeurd werd het project in de praktijk gebracht. Om het project een vliegende start te geven is KplusV gevraagd om voor de eerste 1.5 jaar het project te leiden. Als projectleider schakelt KplusV met alle stakeholders in het project waaronder de 4 onderwijsinstellingen, de Rabobank, lokale ondernemersverenigingen en regionale overheid. Als ervaren partij in het opzetten en uitvoeren van Publiek Private Samenwerkingen kan KplusV het project met de vele verschillende stakeholders goed overzien en in het eerste jaar zijn de geplande projectresultaten dan ook behaald.

Een vliegende start voor Digilab Flevoland

KplusV heeft Digilab Flevoland geholpen door als ervaren partij in het veld van Publiek Private samenwerkingen het project een goede basis te geven om door te groeien. In het eerste projectjaar zijn ongeveer 50 ondernemers gekoppeld aan ongeveer 200 studenten en het aantal aanmeldingen voor Digilab vanuit het mkb ligt inmiddels op rond de 100. De komende tijd zullen we Digilab Flevoland nog ondersteunen bij het maken van een opzet voor een businesscase, waardoor het project na afloop van de subsidieperiode van 3 jaar ook kan voortbestaan.

Mariama 1 Vierkant
Mariama Jalo

Adviseur

Deel