IMG20231026152238 Scaled

Mkb-maakindustrie: een netwerk voor beter samenwerken aan de toekomst

Zuid-Holland heeft een uitgebreide maakindustrie met meer dan 10.000 midden-kleinbedrijven (mkb). Hoge energiekosten, grondstoffen schaarste en strengere milieueisen zorgen voor onzekerheid in deze sector. Het her- en langer gebruiken van grondstoffen helpt om toekomstbestendig te blijven. De provincie Zuid-Holland (PZH) gaat haar maakbedrijven helpen door bestaand aanbod beter op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen de provincie vanuit onze rol als kwartiermaker circulaire maakindustrie. De eerste stappen zijn daarin gezet met een lerend netwerk mkb-maakindustrie en een  versnellingsteam dat ondernemers in de metaalsector ondersteunt.

Uit een verkenning met ondernemers en regionale partijen heeft KplusV in opdracht van PZH geleerd dat er behoefte is aan kennis over het her- en langer gebruiken van grondstoffen, oftewel circulariteit. Daarom is het lerend mkb-netwerk circulaire maakindustrie gestart. In dit netwerk leren we samen met andere regionale partijen hoe het aanbod voor mkb beter in te richten.

Tegelijkertijd start PZH in 2024 een versnellingsteam gericht op de metaalsector. Dit team helpt ondernemers vraaggericht, met het vinden van mogelijkheden om grondstoffen te besparen en de levensduur van producten & materialen te verlengen. Aan hand van de meest recente kennis en ervaring, worden bedrijven in de maakindustrie ondersteund in het implementeren van circulariteit in hun bedrijf.

“Als provincie ondersteunen we de transitie naar een circulaire economie door het aanbod voor mkb-bedrijven beter op elkaar af te stemmen en praktische ondersteuning te bieden, zoals met het versnellingsteam voor metaalbedrijven. Samen met regionale partners streven we ernaar om circulair werken binnen de maakindustrie te faciliteren”.

Vanuit KplusV ondersteunen we de provincie bij het opzetten en coördineren van deze initiatieven, die gericht zijn op het bevorderen van circulariteit binnen de maakindustrie van de regio. Het doel is om bestaande kennis en expertise te bundelen, het aanbod voor mkb-bedrijven beter op elkaar af te stemmen en praktische ondersteuning te bieden.

Bedrijven faciliteren in besparen van grondstoffen & levensduurverlenging

Naast het delen van bestaande kennis, zoeken we ook naar nieuwe kennis. Bijvoorbeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals Botau. Dit maakbedrijf pur sang bouwt machines, maakt machineonderdelen en zorgt dat bestaande machines weer als nieuw worden gebruikt. Dit doet Botau door actief na te denken over duurzame energiebesparing en circulariteit. Dankzij de focus op digitalisering en efficiënt gebruik van materialen, worden grondstoffen bespaard. We faciliteren leden van het netwerk om in gesprek te gaan met bedrijven als Botau, zodat, als opmars voor andere mkb-bedrijven in Zuid-Holland, beter gefaciliteerd kunnen worden in besparen van grondstoffen en verlengen van levensduur.  

Boost voor circulaire economie in Zuid-Holland

Samen met de provincie streven we er als KplusV naar om de circulaire economie in de maakindustrie van Zuid-Holland te bevorderen, door het creëren van een gunstig ecosysteem en het ondersteunen van bedrijven in de circulaire transitie. We dragen bij aan het vergroten van het aantal bedrijven dat werkt aan circulariteit, het stimuleren van innovatie en samenwerking voor ondersteuning aan mkb in de sector en vooral tussen mkb-bedrijven.  

Wil je je laten inspireren om maatschappelijke opgaven in jouw regio verder te brengen? Neem contact op met Loes en Carlijn.

Check de website van de provincie voor meer informatie over het netwerk.

Carlijn 1 Vierkant
Carlijn Geerse

Adviseur

Deel