Istock 1309776209

Roadmap regeneratieve geneeskunde voor de provincie Noord-Brabant

In nauwe samenwerking met het RegMed XB-programma, dat zich richt op regeneratieve geneeskunde, zet de provincie Noord-Brabant zich in voor de oprichting van een proeffabriek voor baanbrekende biomaterialen, zoals bio-afbreekbare implantaten en hydrogels. Met een toekenning van €56 miljoen uit het Groeifonds is de eerste stap gezet om deze proeffabriek te realiseren, waarbij de totale investering €200 miljoen bedraagt. Deze investering zet RegMed XB op een versneld pad en vergroot tegelijkertijd de innovatiekracht van Nederland op dit gebied. In deze ambitie heeft de provincie de expertise van KplusV en Dialogic ingeschakeld om een productietechnologie roadmap op te stellen die de toekomstige markttrends weergeeft.

Roadmap: vooruitblik op trends en technologische ontwikkelingen

In de opgeleverde roadmap hebben we de essentiële stappen weergegeven om de kansen voor Noord-Brabant op de opkomende markt van geavanceerde biomaterialen te kunnen benutten. Met deze aanpak zal de Brabantse economie goed aansluiten bij zowel nationale als Europese netwerken. We identificeerden de veelbelovende technologieën die de komende 3, 5 en 10 jaar van belang zullen zijn voor de Nederlandse industrie. Hierbij bieden we ook inzicht in de implicaties voor het bredere ecosysteem en geven we potentiële marktkansen aan voor lokale bedrijven in Noord-Brabant.

Innovatieve bouwstenen

Naast een uitgebreide inventarisatie van veelbelovende productietechnologieën, introduceerden we een innovatieve methode om de bouwstenen van Lifesciences & Health (LS&H) innovatie-ecosysteem te analyseren. Deze methode biedt een helder overzicht van reeds aanwezige bouwstenen en identificeert gebieden die verder ontwikkeld dienen te worden om het ecosysteem te versterken. Binnen dit kader wordt voor elk bouwblok specifiek aangegeven welke stakeholders nog kunnen worden betrokken om het ecosysteem nog veerkrachtiger te maken.

Infrastructuur voor Europa's toppositie

Met de actieve betrokkenheid van de provincie Noord-Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), heeft het Smart Biomaterials Consortium (SBMC) het voortouw genomen bij het creëren van de benodigde infrastructuur voor een productie-ecosysteem dat Europa aanvoert. De opgestelde roadmap geeft het SBMC waardevolle inzichten om het innovatie-ecosysteem verder te ontwikkelen. De provincie Noord-Brabant kon met de input uit de roadmap een plan van aanpak maken voor verdere besluitvorming en uitvoering.

Visualisatie van het mogelijk toekomstige biomaterialen innovatie-ecosysteem

Joep 1 Vierkant
Joep Welschen

Adviseur

Deel