Istock 1331905881

Scalabor zet koers naar de toekomst

Het sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor bestond in 2023 vijf jaar. Tijd voor een feestje, want in deze vijf jaar evolueerde Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor, gericht op het begeleiden van mensen naar passend werk, of het nu regulier of beschut is. Met een Bv-structuur en een ondernemende aanpak veranderde Marcel Hielkema als directeur het paradigma binnen de sociale infrastructuur. Met oog op een wereld die constant in beweging is, en ondanks de reeds geboekte successen, blijft het essentieel om vooruit te blijven kijken. Marcel Hielkema en zijn team zochten daarom ondersteuning van KplusV voor het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie.

Scalabor heeft zich altijd ingezet voor het maatschappelijk belang, met name door de ontwikkeling van mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Dit is een missie die voortgezet moet worden, met als doel een duurzaam Scalabor dat waardevolle banen creëert. Het managementteam (MT) van Scalabor is zich echter bewust van veranderingen in de omgeving, zoals arbeidsmarktkrapte, de vraag naar impact en aankomende wetswijzigingen. Dit heeft geleid tot de erkenning dat de bedrijfsstrategie herzien moet worden, waarbij ondernemerschap, strategisch inzicht, toekomstvisie en collectieve denkkracht in het MT centraal moeten staan voor blijvend succes.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe strategie heeft Scalabor een diepgaande analyse uitgevoerd, gebruikmakend van de OK! Methode. Dit zorgt voor een integraal overzicht van zowel interne als externe uitdagingen, en helpt bij het plaatsen van veranderingen in de juiste context. Zo wordt de vraag beantwoord of deze veranderingen bedreigingen of juist kansen zijn.

 "De inzet van de OK! Methode heeft ons snel gebracht waar we wilden zijn. Samen met het MT hanteren we nu een gestructureerde strategische aanpak, wat ruimte biedt voor vooruitdenken, actualiteiten volgen, ondernemerschap en het maken van slimme keuzes met behoud van flexibiliteit en creativiteit."

Marcel Hielkema, directeur Scalabor

Deze analyse vormt de basis voor strategieontwikkeling. Het MT van Scalabor concludeerde dat er een behoefte is aan het diversifiëren van hun klantenbasis en het versterken van communicatie over hun maatschappelijke impact. Dit sluit aan bij de groeiende vraag naar schaarse arbeidskrachten en de externe focus op sociale impact. Dit is verwerkt in een businessplan met twee strategische programma's. Daarmee staat de basis voor de volgende vijf jaren van succes voor Scalabor.

(Bron: www.scalabor.nl)

Dwayne 1 Vierkant
Dwayne van der Klugt

Adviseur en partner

Deel