Roermond

Versterking sociaal ondernemerschap Roermond

Resultaat: verkenning en advies voor het versterken van het lokale ecosysteem voor sociaal ondernemen

Opdrachtgever: Gemeente Roermond

Onze rol: uitvoeren van onderzoek en het uitwerken van een advies met een concreet plan van aanpak

Versterking lokaal sociaal ondernemerschap

Gemeenten hebben meer mogelijkheden en instrumenten om de markt voor sociaal ondernemerschap te versterken (kennis ontwikkeling, kwaliteitsverbetering, rol als inkoper/financier) dan zij zich realiseren. In samenwerking met de gemeente, ondernemers en netwerkpartijen (financiers, onderwijspartijen, vertegenwoordigers ondernemers) hebben wij in Roermond onderzocht op welke manier dit ecosysteem kan worden versterkt.

Als resultaat hebben we een verkenning uitgevoerd en een advies opgesteld naar het lokale ecosysteem voor sociaal ondernemen.

Uitdaging

De gemeente Roermond zag kansen om meer gebruik te maken van ondernemend talent voor maatschappelijke vooruitgang. Ze had behoefte aan inzicht in het lokale 'ecosysteem' voor sociaal ondernemen in Roermond en omgeving, als 'middenweg' tussen subsidie gedreven organisaties en commerciƫle organisaties. De gemeente heeft ons gevraagd een verkenning uit te voeren naar dit ecosysteem en advies uit te brengen over welke mogelijkheden de gemeente heeft om dit ecosysteem te versterken.

Onze aanpak

We zijn gestart met een verkenning van de lokale situatie. Deze is nodig om te weten met welke samenwerkingspartners, via welke activiteiten en met inzet van welke instrumenten en middelen de potentie voor sociaal ondernemerschap in Roermond en omgeving beter kan worden ontsloten. We hebben de praktijkervaringen geanalyseerd, kansen en uitdagingen geĆÆdentificeerd en uiteengezet welke ruimte er is in beleid om daarop in te spelen. De conclusies hebben we vervolgens vertaald in een concrete actieagenda met handelingsperspectieven voor Roermond waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen korte en middellange termijn en de verschillende rollen die gemeente daarbij kan aannemen.

Meer weten?
Deel